Evlilik içerisinde eş adına yapılan harcamalar nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir- Yargıtay Kararı

Evlilik içerisinde eş adına yapılan harcamalar nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Davalı-davacı kadın; birleşen boşanma davasında evlilik içerisinde eşi adına yaptığı harcamalar ve düğün sırasında kendisine takılan ziynetlerin eşi tarafından harcanmasından bahisle maddi tazminat isteminde bulunmuştur. Bu istem boşanmanın eki niteliğinde Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesinin kapsamında olmayıp ayrıca nispi harca tabidir.

Davanın açılışı sırasında başvurma harcı yatırılmıştır. Mahkemece bu isteme dair nispi harcın tamamlatılması için davalı-davacıya usulünce süre verilip (Harçlar Kanunu md. 30 – 32) harcın tamamlanması halinde değerlendirilerek sonucuna göre karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 03.10.2011, E. 2010/13636, K. 2011/14705.)

Evlilik içerisinde eş adına yapılan harcamalar nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Dava dilekçesinden alınan başvuru harcı, bu dilekçede yer alan bütün istemleri kapsar. O halde davalı-davacı kadının bozdurulan ziynet eşyaları ile evlilik birliği içerisinde harcadığı paraların iadesine yönelik tazminat istemi ile ilgili peşin nispi harç eksikliğinin tamamlanması için (Harçlar Kanunu md.30-32) davalı-davacı kadına süre verilip, ziynet haricindeki maddi tazminatla ilgili talep yönünden görev yönü de dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 01.12.2010, E. 2009/17290, K. 2010/20060.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 08:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.