Evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuğun evlenmeden sonra yerleşim yerlerindeki nüfus memuruna bildirimde bulunmak suretiyle nüfusa tescili sağlanabilir- Yargıtay Kararı

May 2, 2020 | Soybağı

Evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuğun evlenmeden sonra yerleşim yerlerindeki nüfus memuruna bildirimde bulunmak suretiyle nüfusa tescili sağlanabilir

Mahkemece, davalı 14.09.1971 doğumlu Memduh Güzel’in, davalılardan Gülli ve eşi Zülfiye’nin çocuğu olmadığı, bu adlan geçenlerin oğlu 1951 doğumlu Mehmet Güzel ile 1955 doğumlu Zekiye’nin çocuğu olduğu kabul edilerek, Memduh’un Gülli ve Zülfiye’nin üzerindeki kaydının iptaline, Mehmet ve eşi Zekiye’nin çocuğu olarak bunlann üzerine kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

Mehmet ve Zekiye’nin evlenme tarihleri 23.01.1989, Memduh’un doğum tarihi ise 14.09.1971 olduğuna göre, Memduh, evlilik dışında doğmuştur.

Eşler, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklannı evlenme sırasında, evlenmeden sonra yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirimde bulunmak suretiyle çocuğun nüfusa tescilini sağlayabilirler (TMK.md.293/1, Nüfus Hiz.Kanunu Uygulama Yönetmeliği md.24/1).

Bu tescili yapmak da idarenin görevidir (5490 s.NHK.md.54). Öyleyse, Memduh’un annesi Zekiye babasının da Mehmet olduğunun tespitine karar verilmekle yetinilmesi gerekirken, bunun yanında tescil kararı verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki bu yanlışlık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK.md.438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple hüküm sonucundan “davanın kabulüne” kısmının altındaki paragrafta yer alan “tespitine” ibaresinden sonra gelen “ve bu kişilerin nüfiıs kaydına çocukları olarak kayıt ve tesciline” cümlesinin çıkartılmasına, hükmün bu şekilde düzeltilerek onanmasına,(Y2HD, 07.06.2011, E. 2010/7179, K. 2011/10003.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.