Evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuğun evlenmeden sonra yerleşim yerlerindeki nüfus memuruna bildirimde bulunmak suretiyle nüfusa tescili sağlanabilir- Yargıtay Kararı

Evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuğun evlenmeden sonra yerleşim yerlerindeki nüfus memuruna bildirimde bulunmak suretiyle nüfusa tescili sağlanabilir

Mahkemece, davalı 14.09.1971 doğumlu Memduh Güzel’in, davalılardan Gülli ve eşi Zülfiye’nin çocuğu olmadığı, bu adlan geçenlerin oğlu 1951 doğumlu Mehmet Güzel ile 1955 doğumlu Zekiye’nin çocuğu olduğu kabul edilerek, Memduh’un Gülli ve Zülfiye’nin üzerindeki kaydının iptaline, Mehmet ve eşi Zekiye’nin çocuğu olarak bunlann üzerine kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

Mehmet ve Zekiye’nin evlenme tarihleri 23.01.1989, Memduh’un doğum tarihi ise 14.09.1971 olduğuna göre, Memduh, evlilik dışında doğmuştur.

Eşler, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklannı evlenme sırasında, evlenmeden sonra yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirimde bulunmak suretiyle çocuğun nüfusa tescilini sağlayabilirler (TMK.md.293/1, Nüfus Hiz.Kanunu Uygulama Yönetmeliği md.24/1).

Bu tescili yapmak da idarenin görevidir (5490 s.NHK.md.54). Öyleyse, Memduh’un annesi Zekiye babasının da Mehmet olduğunun tespitine karar verilmekle yetinilmesi gerekirken, bunun yanında tescil kararı verilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki bu yanlışlık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK.md.438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple hüküm sonucundan “davanın kabulüne” kısmının altındaki paragrafta yer alan “tespitine” ibaresinden sonra gelen “ve bu kişilerin nüfiıs kaydına çocukları olarak kayıt ve tesciline” cümlesinin çıkartılmasına, hükmün bu şekilde düzeltilerek onanmasına,(Y2HD, 07.06.2011, E. 2010/7179, K. 2011/10003.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 22:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.