Evlilik Dışı İlişkide Alacak ve Tazminat Davasında Aile Mahkemesi Görevli Değildir- Yargıtay Kararı: 4HD E. 2010/5662, K. 2011/5526

Evlilik Dışı İlişkide Alacak ve Tazminat Davasında Aile Mahkemesi Görevli Değildir

Davacı, davalı ile resmi nikah işlemi yapılmaksızın yaşadıkları birliktelikten bir çocuklan doğduğunu, daha sonra ayrıldıklarını belirten davacı, kendisine takılan takılar ile giysi ve özel eşya bedelinin ödetilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Yasa’nın 4/1. Maddesi gereğince, 4721 sayılı Medeni Yasa’nın İkinci Kitabı’ndan doğan dava ve işlere aile mahkemesinde bakılır. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, taraflar arasında Medeni Yasa’nın 134 ve izleyen maddelerinde öngörülen yöntem ve koşullara uygun bir evlilik ilişkisi bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Davacının maddi tazminat ile ilgili savı mülkiyet hakkına dayandığından, uyuşmazlığın evliliğin hukuki niteliğine ve sonuçlarına ilişkin Medeni Yasa’nın İkinci Kitabında yer alan düzenlemelere göre aile mahkemesinde değil, özel hukuk kuralları gereğince genel hukuk mahkemelerinde çözümlenmesi gerekir.

Görev konusu kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden gözetilir. Yerel mahkemece, açıklanan yönler gözetilerek, mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasımn incelenmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. (Y4HD, 11.05.2011, E. 2010/5662, K. 2011/5526.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 14 Mart 2020 18:03

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.