Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Kime Aittir?

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Kime Aittir

Ana ve (1)

Ancak (2)

[4]. Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden Asıl olan velayet altına konulmaktır. Evlilik dışında doğan çocuğun velâyeti anada olduğundan, daha sonra açılan (3)

Adana Velayet Avukatlarından Saim İNCEKAŞ evlilik dışı doğan çocuğun velayetinin değiştirilmesi talebi davalarının uzmanlık gerektirdiğini belirtmektedir.


 “… 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337/1. maddesi gereğince evlilik dışı çocuğun velayet hakkı “…- Ana ve babanın evli olmaması halinde, velayet anaya aittir (TMK m. 337/1). de yapılabilir (TMK m. 295/1). …”. Yargıtay 2. HD., 21.03.2017, E. 2016/25573, K. 2017/3130.

  • “… Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Velayet Avukatı
  • bir yorum bırakın