Evlilik Dışı Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi Dilekçesi

Evlilik Dışı Çocuğun Velayetinin Babaya Verilmesi Dilekçesi

Evlilik Dışı Çocuğun Velayet Davası Dilekçesi

ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                   : Ad ve Soyadı-T.C Kimlik No:-Adres

VEKİLİ                     : Ad ve Soyadı -Adres-Tel

DAVALI                   : Ad ve Soyadı-T.C kimlik No:-Adres

DAVA                       : Evlilik dışı çocuğun velayetinin düzenlenmesi

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim ile davalı, bir süre evlilik dışı birliktelik yaşamışlardır. Bu birliktelikten … isminde bir çocukları dünyaya gelmiştir. Müvekkilim davacı, evlilik dışı birliktelikten meydana gelen çocuğunu … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye numaralı tanıma senedi ile tanımıştır. Böylece çocuk ile davacı babası arasında soybağı kurulmuştur.

Yasa gereğince, ana ve baba evli değillerse kısaca evlilik dışında doğan çocuğun velayeti anadadır (TMK md. 337/1). Fakat ana, halen başka bir erkekle evlilik dışı bir birliktelik yaşamakta ve çocuğunu da anneannesine bırakmış bulunmaktadır.

Ana velayet hakkını gereği gibi kullanmadığından velayetin anneden alınarak müvekkilim olan babasına verilmesi için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER               : Nüfus kayıtlan, tanık beyanları ve her tür deliller.

HUKUKSAL NEDENLER: MK. HMK İlgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle açılan davanın kabulüne, … isimli -TC Kimlik No- küçüğün velayetinin davalı anadan alınarak müvekkilim olan davacı babaya verilmesine, küçük … ile ana arasında kişisel ilişki tesisine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av. Adı ve Soyadı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.