Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması Dava Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Çocuğun tanınması talebi hakkında

AÇIKLAMALAR

1- Taraflar arasında 12-13 yılları arasında duygusal bir ilişki yaşanmıştır. İlişkileri 14 yılının Ocak Ayında davalının müvekkile hiç bir haber vermeden Ankara iline taşınmasıyla bitmek durumunda kalmıştır. Pek çok ortak arkadaşları bulunan tarafların ayrılığının ardından 14 ay geçtikten sonra müvekkil, davalının 11 tarihinde Ankara Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği ve çocuğun davalı anne adına nüfusa kaydedildiği bilgisini edinmiştir.

2- Çocuğun babası müvekkilimizdir bu durum, yapılacak DNA testiyle de ortaya çıkacaktır. Ayrıca müvekkilimizin çocuğun babası olduğu tanık beyanları ile de doğrulanabilecektir.

3- Müvekkil, her normal baba gibi çocuğunun varlığını öğrendiği tarihten itibaren çocuğu ile iletişim kurmak ve babalık görevlerini yerine getirmek istemektedir. Açıklanan nedenlerle; müvekkilin 11 tarihinde doğan Ayşe isimli çocuğun babası olarak tanınması için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER: Taraflar arasındaki ilişkiyi gösterir fotoğraf ve kayıtlar, Ankara Hastanesi doğum kayıtları, nüfus kayıtları, DNA Testi, tanık beyanları, yemin ve sair tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: 4721 Sayılı TMK. m. 42, 295, 296, 297, 298, 299; 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 28.

TALEP SONUCU: Açıklanan nedenlerle, müvekkilin davalının çocuğu …’nın babası olarak tanınmasına karar verilmesi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Anne Adının Değiştirilmesi Davası Dilekçesi

Anne Adının Değiştirilmesi Davası Dilekçesi 1 ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : DAVALILAR : …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: