Evlilik Dışı Çocuğun Resmi Evli Olunan Eş Üzerine Gösterilmesi – Yargıtay Kararı

Haz 7, 2020 | Nüfus Düzeltme

Evlilik Dışı Çocuğun Resmi Evli Olunan Eş Üzerine Gösterilmesi

  • Evlilik dışında doğmuş çocuğun babası tarafından resmi nikahlı eşinin üzerine gösterilmesi sıkça rastladığımız bir durumdur.
  • Bu yanlışlık giderilmez ise resmi nikahlı eş gerek miras gerek ise aile hukukundan doğan külfetler içerisine girecektir.
  • Soybağının değiştirilmesi suçunun oluşacağı da göz ardı edilmemlidir.
Dava dilekçesinde, nüfus kaydının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalılardan … tarafından temyiz edilmiştir.Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
 
KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
 
Ancak;Davacı, eşi …’nun, davalı … ile evlilik dışı ilişkisinden doğan diğer çocuğu …’nu, kendisinden doğmuş gibi nüfusa tescil ettirdiğini, davalı …’nın annesinin kendisi değil, ….olduğunu ileri sürerek davalı …’nın anne adının…. olarak düzeltilmesini istemiş; mahkemece; davanın kabulüyle davalı …’nun …. ve ….in hanesindeki mevcut kaydının iptaline; annesi ….’nin evlenmeden önceki kızlık hanesine, annesinin kızlık soyismi ile baba adı ….:…. kayıtlı (….) ….nun babası olduğunun, aynı şekilde ….’nun hanesine de …’nun kızı olduğunun şerh düşülmesine karar verilmiş; kararı davalı … temyiz etmiştir.
 
Dosyaya alınan nüfus kayıtlarından ve toplanan delillerden, 20.03.1988 doğumlu …’nun babası ….’nun diğer davalı … ile evlilik dışı ilişkisinden doğduğu halde, babası ….’ın bildirimi üzerine, ….’ın resmi nikahlı eşi ….’den doğmuş gibi bu ikisinin evlilik hanesine, anne adı ‘…” olarak tescil edildiği anlaşılmaktadır. Buna göre dava, davalı …’nun nüfus kaydındaki anne adının düzeltilmesine ilişkindir. Davalı …’nın babasının … olduğunda bir uyuşmazlık ve baba bakımından bir soybağı ihtilafı bulunmamaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, davalı …’nun mevcut baba hanesindeki kaydı korunarak, bu hanede anne adının ….olarak düzeltilmesi ve mevcut kayıtlı olduğu hanede annesi …. ile bağ kurulmasıyla yetinilmesi gerekirken, baba hanesindeki kaydının iptali suretiyle hane dışına çıkartılması ve annesinin kızlık hanesine annesinin kızlık soyadı ile tesciline karar verilmesi doğru değil ise de; bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.
 
SONUÇ : Bu nedenle; hüküm fıkrasındaki, ”Davanın kabulü ile” ibaresinden sonra gelen ”….” sözcükleri ile başlayan ikinci ve ”….i” sözcükleri ile başlayan üçüncü ve ”…’nun” ibaresi ile başlayan dördüncü bentlerinin hükümden tamamen çıkarılarak yerine ”…. te nüfusa kayıtlı bulunan ….kimlik numaral….kızı 20.03.1988 doğumlu …’nun işbu hanede “….” olarak yazılan anne adının iptali ile anne adının “….” olarak düzeltilmesine” cümlesinin yazılması suretiyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 3. madde gözetilerek HUMK.nun 438. maddesi uyarınca hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 05.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.( T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2015/11448 K. 2016/7299 T. 5.5.2016)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.