Evlilik Dışı Birlikte Yaşama-Başka Şahıstan Çocuğu Olması İspattır-Yargıtay Kararı: Esas : 2016/19650 Karar : 2017/8141 Tarih : 25.05.2017

Şub 12, 2020 | Boşanma Sebepleri

Evlilik Dışı Birlikte Yaşama-Başka Şahıstan Çocuğu Olması İspattır-Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2016/19650
Karar : 2017/8141
Tarih : 25.05.2017

Taraflar arasındaki yoksulluk nafakasının kaldırılması-alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, tarafların boşandıklarını ve davalı yararına aylık 350 TL yoksulluk nafakasına hükmedildiğini, davalının boşandıktan kısa bir süre sonra başka bir erkek ile gayriresmi evlilik yaptığını ve bu evlilikten bir çocuğu olduğunu, halen de dava dışı….. ile birlikte yaşadığını ileri sürerek yoksulluk nafakasının kaldırılmasına ve davalının evlendiği 18/01/2014 tarihinden dava tarihine kadar ödediği 8.750 TL haksız nafakanın sebepsiz zenginleşme hükümleri nedeniyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, boşandıktan sonra anne ve babasının yanında kalmaya başladığını, davacının kendisi ile tekrar bir araya gelmeyi önerdikten sonra bir başkası ile birlikte olmaya başlaması üzerine kendisinin de facebooktan….. ile tanıştığını, hiç bir arada yaşamadıklarını ama bir çocukları olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; somut olayda resmi evlilik bulunmadığı, davalının fiilen dava dışı….. ile birlikte yaşadığı iddia edilse de ispat olunamadığı gerekçeleri ile sübut bulmayan her iki davanın da ayrı ayrı reddine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, yoksulluk nafakasının kaldırılması ve alacak istemine ilişkindir.

TMK md 176/3 uyarınca; irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Somut olayda; taraflar…. Aile Mahkemesinin 2008/200 E, 2009/735 K. sayılı ilamı ile boşanmışlar, davalı yararına aylık 350 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiş ve karar boşanma yönünden 05.02.2010 tarihinde, tazminatlar yönünden ise 24.05.2011 tarihinde kesinleşmiştir.

Davalının nüfus kayıt örneğinden dava dışı ….ı çocuğu olduğu, babanın çocuğu nüfusta resmi şekilde tanıdığı, aralarında bu şekilde soybağı kurulduğu tespit edilmiştir.

Öyle ise mahkemece; somut olayda, TMK.’nun 176/3 maddesinde ifadesini bulan “evlilik dışı birlikte yaşama” olgusunun gerçekleştiği gözetilip, davanın kabulüne karar verilmesi alacak istemi yönünden de işin esası hakkında bir inceleme yapılması gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.