Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylar sonucu işsiz kalınan üç aylık süre nedeniyle tazminat istemi boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylar sonucu işsiz kalınan üç aylık süre nedeniyle tazminat istemi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı-karşı davacı koca, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylar sonucu; işsiz kaldığı üç aylık süre nedeniyle 6000 TL tazminatın tahsilini istemiştir.

İstek, boşanmanın eki niteliğinde olmadığı gibi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç ikinci kitabından kaynaklanan bir dava da değildir (4787 s.K.md.4). Bu istek hakkında görevli mahkeme; dava tarihi itibariyle sulh hukuk mahkemesidir. Göreve ait kurallar kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden dikkate alınır. Mahkemece; peşin nispi harem yatırıldığı da gözetilerek bu istek bakımından görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde ret hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 18.07.2011, E. 2010/11342, K. 2011/12575.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 14:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.