Evlilik Birliğinin Korunması Davasında Yetkili Mahkeme

Evlilik Birliğinin Korunmasında Yetki:

TMK nun 201.maddesinde evlilik birliğinin korunması konusunda gerekli önlemlerin alınabileceği hallerde hangi mahkemenin yetkili olduğu ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Evlilik birliğinin korunması kapsamına giren ve TMK nun 197. maddesinde düzenlenmiş olan: “Eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemlerin alınmasında” ya da TMK nun 199. maddesi mucibince ailenin ekonomik varlığının korunması, evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için önlemler alınması ve yine TMK nun 194. maddesinde düzenlenen aile konutu ile ilgili olarak konutun kira sözleşmesinin feshi ya da konutun devri veya üzerindeki hakların sınırlandırılması hususlarında diğer eşin rızasının alınamaması halinde müdahalede bulunulmasında yetkili mahkeme açıkça gösterilmiştir.

Mezkur TMK nun 201. maddesine göre: “Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Eşlerin yerleşim yerleri farklı ve her ikisi de önlem alınması isteminde bulunmuş ise. yetkili mahkeme ilk istemde bulunanın yerleşim yeri mahkemesidir. Önlemlerin değiştirilmesi, tamamlanması veya kaldırılması konusunda yetkili mahkeme, önlem kararını veren mahkemedir. Ancak, her iki eşin de yerleşim yerleri değişmişse, yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yeni yerleşim yeri mahkemesidir.” Ancak mezkur maddede birkaç yetkili mahkeme belirlendiği için, belirlenen yetkiler kesin nitelikte bulunmamaktadırlar’.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 18:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.