Evlilik birliğinin devam ediyor olması ziynet alacağının istenilmesine engel değildir – Yargıtay Kararı: 2HD E. 2011/6432, K. 2012/4172

Evlilik birliğinin devam ediyor olması ziynet alacağının istenilmesine engel değildir

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ziynet eşyalarının kişisel mal (TMK md 220) niteliğinde olduğunun ve bu nedenle Türk Medeni Kanununun 225. maddede belirtilen evliliğin sona ermesi koşuluna bağlı olmadan bu konuda dava açılmasının mümkün bulunduğunun anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir. (Y2HD, 28.02.2012, E. 2011/6432, K. 2012/4172)

Son düzenleme tarihi 14 Mart 2020 17:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.