Evlilik birliği “boşanma ile sona ermişse” taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması istemi hakkında “karar verilmesine yer olmadığı” şeklinde karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Nis 26, 2020 | Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Evlilik birliği “boşanma ile sona ermişse” taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması istemi hakkında “karar verilmesine yer olmadığı” şeklinde karar verilmelidir

Dava, aile konutu olduğu iddia edilen taşınmazın, davalı koca tarafından diğer davalıya malik olmayan eşin rızası alınmadan satıldığından bahisle Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince, davalı Onur adına olan tapu kaydınm iptali ile yeniden davalı eş adına tescili, taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Tapu iptal ve tescile ilişkin eldeki davanın devamı sırasında , davacı ile davalı Serdar’ın boşanmalarına karar verilmiş ve boşanma kararı 27.5.2014 tarihinde kesinleşerek taraflar arasındaki evlilik sona ermiştir. Davanın açılmasından sonra, evliliğin sona ermesi karşısında taşınmazın aile konutu olma özelliği sona ermiş ve davalılar arasında gerçekleşen devir işlemi Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince diğer eşin (davacı Meryem’in) rızasına bağlı olmaktan çıkmış olup, davanın konusu kalmamıştır.

Mahkemece taşınmazın aile konutu olduğundan bahisle açılan tapu iptal ve tescil, taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi verilmesine ilişkin davanın konusu kalmadığı gözetilerek “davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulması ve davanın açıldığı tarih itibariyle tarafların haklılık durumu tespit edilerek, bunun sonucuna göre yargılama gideri ve vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken yazılı şekilde “davanın reddine” karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir.(Y2HD, 08.07.2015, E. 2015/12110, K. 2015/14688)

Evlilik birliği “boşanma ile sona ermişse” taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması istemi hakkında “karar verilmesine yer olmadığı” şeklinde karar verilmelidir

Dava aile konutu olduğu iddia edilen taşınmazın satışının iptali ve tescili ile taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulmasına (TMK.m.194) ilişkindir. Toplanan delillerden tarafların Çaycuma Asliye (Aile) Hukuk Mahkemesinin 1.2.2012 tarihinde kesinleşen ilamıyla boşanmış oldukları anlaşılmaktadır. Evlilik birliği boşanma karan ile sona ermiş olduğundan Türk Medeni Kanununun 194. maddesindeki evlilik nedeniyle diğer eşe sağlanan koruma ve taşınmazın aile konutu özelliği kendiliğinden sona ermiştir.

Artık, Türk Medeni Kanunu 194. madde uyarınca tapu kaydının iptaline ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması imkanı ortadan kalkmış; davanınkonusu kalmamıştır. Açıklanan nedenlerle konusu kalmayan dava hakkında bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.(Y2HD, 23.02.2012, E. 2011/21891, K. 2012/3695)

Evlilik birliği “boşanma ile sona ermişse” taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması istemi hakkında “karar verilmesine yer olmadığı” şeklinde karar verilmelidir

Tarafların 2008 yılında boşanmış olmaları nedeniyle taşınmaz satışının Türk Medeni Kanununun 194. maddesi uyarınca diğer eşin rızasının gerektirmeyeceğinin anlaşılmasına göre sonucu itibariyle doğru olan hükmün onanmasına(Y2HD, 13.10.2011, E. 2011/911, K. 2011/15615.)

Evlilik birliği “boşanma ile sona ermişse” taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması istemi hakkında “karar verilmesine yer olmadığı” şeklinde karar verilmelidir

Davacı ile davalılardan Ali Tuncer’in karardan sonra verilen ve 16.3.2011 tarihinde kesinleşen Uşak Aile Mahkemesinin 2008/149 esas, 2009/544 karar sayılı boşanma ilamıyla boşanmış oldukları anlaşılmaktadır.

Boşanma hükmüyle evlilik birliği sona erdiğinden aile konutunun satışı diğer eşin rızasına bağlı olmaktan çıkmış; böylece, aile konutunun satışının iptali ve tescili isteminin konusu kalmamıştır. Diğer yandan, evlilik sona erdiğinde, aile konutu niteliği de ortadan kalkar. Açıklanan nedenlerle, aile konutunun satışının iptali ve tescil ile aile konutu şerhi konulması taleplerinin konusu kalmadığından; bu taleplerle ilgili olarak “karar verilmesine yer olmadığı” şeklinde karar oluşturulmak üzere hükmün bozulması gerekmiştir.(Y2HD, 03.10.2011, E. 2011/15546, K. 2011/14726.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.