Evliliğin yabancı mahkemeden verilen boşanma kararı sebebiyle sona ermesinden doğan maddi tazminat isteme hakkı yabancı ilama ilişkin tanıma kararının kesinleşmesi tarihinden başlar- Yargıtay Kararı

Nis 20, 2020 | Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Evliliğin yabancı mahkemeden verilen boşanma kararı sebebiyle sona ermesinden doğan maddi tazminat isteme hakkı yabancı ilama ilişkin tanıma kararının kesinleşmesi tarihinden başlar

Mahkemece tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararının 13.03.2008 tarihinde kesinleştiği bu nedenle Türk Medeni Kanununun 178. maddesinde düzenlenen bir yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Yabancı mahkemece verilen kesinleşmiş kararların iç hukukta hukuki sonuç doğurması için hükmün tanınması veya tenfızi gerekir. Henüz tanınmayan ve iç hukukta sonuç doğurmayan karar nedeniyle zaman aşımı süresinin başlangıcı yabancı ilamın kesinleşme tarihine yürütülemez.

Zaman aşımı süresi tanıma veya tenfiz hakkındaki kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren başlar. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların boşanmalarına ilişkin yabancı mahkeme kararının Denizli 3. Aile Mahkemesinin 2010/979 esas-2010/1180 karar sayılı ilamı tanındığı ve tanıma kararının 15.02.2011 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle davada zaman aşımı süresi dolmamıştır.


Mahkemece davanın esası hakkında karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde zaman aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir (Y2HD, 19.03.2015, E. 2014/22437, K. 2015/5084)

Evliliğin yabancı mahkemeden verilen boşanma kararı sebebiyle sona ermesinden doğan maddi tazminat isteme hakkı yabancı ilama ilişkin tanıma kararının kesinleşmesi tarihinden başlar

Boşanma kararı yabancı mahkemece verilmiş, 9.3.2006 tarihinde kesinleşmiştir. Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi, yabancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada 54.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. (5718 s.MÖHUK.m.58/1) Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. (TMK.m.178)

Yabancı mahkemece verilen boşanma karan Türkiye’de tanınmadıkça kesin hüküm etkisi doğmayacağına göre, evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava haklannın kullanılabilmesi, yabancı ilamm tanınmış olması halinde mümkündür. O halde Türk Medeni Kanununun 178. maddesindeki bir yıllık zamanaşımı süresi boşanmaya bağlı dava haklannın kullanılabilir hale geldiği tanıma karannın kesinleşmesi tarihinden başlar. (2.H.D.’nin 15.7.2009 tarihli 2008/8466 esas 2009/14071 karar sayılı ilamı) Tanıma kararı 20.1.2009 tarihinde kesinleştiğine göre dava süresindedir. İşin esasının incelenmesi gerekirken yabancı ülkedeki kesinleşme tarihinin esas alınıp davanın zamanaşımı sebebiyle reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 10.06.2010, E. 2009/9283, K. 2010/11533.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.