Evliliğin Temelinden Sarsılması Boşanma Dava Dilekçesi

May 3, 2020 | Dava Dilekçesi

Evliliğin Temelinden Sarsılması Boşanma Dava Dilekçesi

ADANA ANADOLU ADLİYESİ  (  ). AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

 

DAVA : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma, Maddi -Manevi Tazminat ve Nafaka İstemli

AÇIKLAMALAR        :

A) BOŞANMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

1-) Davacı müvekkil (A) davalı eş (B) ile yaklaşık 2 yıl flört ettikten sonra, davalının yoğun baskısına ve ona duyduğu sevgiye inanarak, ilişkilerine rıza göstermeyen AİLESİNİ BİLE KARŞISINA ALMIŞ ve X tarihinde davalı ile KAÇARAK evlenmiştir.

2-) Müvekkilin, davalı eşine duyduğu GÜVEN ve SEVGİ o denli ağır basmıştır ki bu evlilik sebebiyle ANNE VE BABASIYLA KÜSMÜŞ, onlara rağmen bu evliliği gerçekleştirmiş, hayatında bir ilki yaşayacağı nişan, düğün, balayı vs. gibi her genç kızın hayalini kurduğu HİÇBİR MERASİMİ YAŞAYAMADAN davalının eşi olmayı kabul etmiştir. Müvekkilin resmi nikah törenine ANNE VE BABASI KATILMAMIŞ, nikahtan sonra da müvekkili dışlamışlardır.

3-) Fakat müvekkil (A)’ nın yaşadığı ve katlandığı tüm bu zorluklara rağmen davalı, evliliklerinin onuncu gününden itibaren eve her akşam alkol alarak ve bazı günler de evde alkol içerek müvekkile ilgisiz davranmış, evlilikten SADECE 2 HAFTA SONRA DA “benim hayalim bu değilmiş, anladım…”, “ayrılalım, ikimiz için de en iyisi bu…”, “artık ailenin evine dön…”, “ailene boşanmamız gerektiğini söyle…” gibi cümleler sarf etmeye başlamıştır.

Müvekkilin, kendisine karşı duyduğu bütün güven duygusunu sarsan ve onu psikolojik travmaya sokan davalı aynı zamanda müvekkilden yatağını ayırarak, salonda kanepede yatmaya başlamıştır.

4-) Ailesini karşısına aldığı için sığınacak başka bir evi olmayan müvekkil ilk zamanlarda davalının bu hareketlerinin maddi sıkıntılardan kaynaklandığını düşünmüş ve ona karşı ilgi ve şefkat göstererek davalının bu davranışlarını kırmaya çalışsa da başarılı olamamıştır.

5-) Davalının bu yoğun psikolojik baskısına ve haysiyet kırıcı davranışlarına daha fazla katlanamayan müvekkil, X yılının Ocak ayı içerisinde, yine davalı eşin evden git telkinleri üzerine ablası “(C)” ye yaşadıklarını anlatarak ve baba evine dönmek istediğini belirterek yardım istemiş, ablası da ailesini ikna etmiş ve müvekkile kapılarının açık olduğunu belirterek işbu evlilik birliğini fiilen sonlandırmıştır.

B) MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Yukarıda izah edildiği üzere müvekkil, maddi hiçbir beklentisi olmadan, üstelik ailesini de karşısına alarak davalı ile kaçarak evlenmiştir. Davalı, evlenmeden önce müvekkile artık çalışmayacağını telkin etmiş ve onun ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN AYRILMASINA sebep olmuştur. Şuan müvekkilin hiçbir geliri ve sosyal güvencesi BULUNMAMAKTADIR. Üstelik müvekkil evlenmeden önce ablası üzerinden X Bankasından çektiği ve geri ödemesi X TL’ lik krediyi, davalının işten çıkarması ve gelinen noktada da yalnız bırakması neticesinde ödeyemez duruma gelmiştir. Tarafların nikah merasiminde takılan bütün ziynetler de davalı eşte kalmış ve davalının borçlarının ödenmesinde kullanılmıştır.

Kısaca özetlemek gerekirse davacı (A), evlilikle eşinden beklediği hiçbir desteği alamamış, işinden ve sosyal güvencesinden olmuş, hiçbir geliri olmadığı için borçlarını ödeyemeyecek derecede mağdur edilmiştir. Müvekkilin yaşadığı bu maddi zorlukların tek kusurlusu davalı eş (B) olduğu gerekçesi ile davalıdan X TL maddi tazminat talebimiz mevcuttur.

C) MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Davalı eş X’ in, evlilik konusunda yaşadığı gelgitli düşünceler davacı müvekkil Büşra’ nın hayatının alt üst olmasına sebebiyet vermiştir. Müvekkil, sırf davalı ile evlendiği için ANNE VE BABASIYLA KONUŞAMAZ OLMUŞTUR. Evin dışlanan evladı durumuna düşen müvekkil aynı zamanda genç yaşta boşanmış bir kadın olarak hayatını devam ettirmek zorunda kalacaktır.

Davacı müvekkilin bu kısa süreli evlilikten görmüş olduğu en büyük manevi kaybı ise, müvekkilin baba evine dönmesi sonucu ağır üzüntü yaşayan BABASININ KALP KRİZİ GEÇİRMESİ OLMUŞTUR! Müvekkilin babası, kızının yaşadığı bu acı verici olaylar neticesinde, bir kız babası psikolojisine yenik düşmüş ve KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİR! İşbu davanın ikame edildiği tarihte HALA HASTANEDE MÜŞAHADE ALTINDADIR!

Dolayısıyla tüm bu yukarıda özetlediğimiz olaylarda tam kusurlu olan davalı eş (B)I’ den manevi tazminat olarak 30.000,00 TL talep etmekteyiz.

D) YOKSULLUK NAFAKASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere davacı müvekkil, davalının baskıları sonucu işinden ayrılmak zorunda kalmıştır. İçinde bulunduğu psikolojik depresif ruh hali sebebiyle hiçbir iş arayamadığı gibi, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi rahatsızlığı sebebiyle de sürekli ev ile hastane arasında gidip gelmektedir. Müvekkil, ailesinin rızasını almadığı için dışlanmıştır ve hiçbir yerden de maddi geliri bulunmamaktadır. Üstelik müvekkil hali hazırda aylık 700,00 TL civarında kredi borcunu da ödemek zorundadır. Müvekkilin yaşamak zorunda kaldığı tüm bu maddi imkansızlıkların tam kusurlusu olan davalıdan 800,00 TL yoksulluk nafakasının, tensiple birlikte tedbir niteliğinde, karar kesinleştikten sonra ise yoksulluk nafakası olarak ödenmesini talep etmek zarureti mevcuttur.

HUKUKİ DELİLLER: H.M.K., T.M.K. ve ilgili mevzuat…

MADDİ DELİLLER:

1- Tarafların SGK Hizmet Dökümleri: İlgili SGK Müdürlüğü’ ne müzekkere yazılarak tarafların SGK Hizmet Dökümlerinin celbini talep etmekteyiz. İşbu delilimiz celbedildiğinde davacı müvekkilin hangi tarihte işten ayrıldığı, davalının çalışması ve ödeyebileceği tazminatın ve nafakanın tayini hususları netleşecektir.

2- Müvekkilin Ödemekle Yükümlü Olduğu Kredi Taksitlerinin Gösterir Bilgisayar Çıktısı: Dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz işbu kredi dökümü, müvekkilin ablası üzerinden çektiği fakat asıl borçlusunun bizzat kendisi olduğu kredi borcuna ilişkindir.

3- Müvekkilin babasının kalp krizi geçirdiğine ve hastanede yattığı sürelerin ispatına yarayan delillerimiz: İlgili delilleri yargılama aşamasında elde edebileceğimizden mahkemenize sunabilmemiz için duruşma gününe kadar süre  verilmesini, aynı zamanda ilgili hastaneye de olumsuzluğun ispatı açısından müzekkere yazılmasını talep etmekteyiz.

4- Tarafların nüfus kayıtları: Celbini talep etmekteyiz.

5- Tanıklar:

– (D) (T.C.No) – Adres: İşbu tanığımız tarafların tanıştıkları ve flört döneminin başladığı işyeri olan eczanenin sahibinin eşidir. Tarafların ortak arkadaşı ve ablası yakınlığındadır. Dilekçemizde izah ettiğimiz bütün olaylar hakkında tanıklık yapacaktır.

– (E) – Adres:: İşbu tanığımız davacı müvekkilin ablası olup taraflar arasındaki evliliğin nasıl gerçekleştiğini ve nasıl sonlandığını en iyi bilen kişilerdendir.

– (F) (T.C.) –İşbu tanığımız davalı eşin ortaokul yıllarından beri arkadaşı olup tarafların nasıl evlendiğinin ve evliliklerindeki huzursuzluklar konusunda bilgi sahibidir.

6- Yemin, bilirkişi ve davalının sunacağı deliller karşısında yeni delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla sair her türlü delil…

SONUÇ VE TALEP   : Netice olarak yukarıda açıkladığımız sebeplerden ötürü, fazlasını talep ve dava etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla DAVALI EŞİN TAM KUSURLU SAYILMASINA ve;

1-) Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirecek durum ve ihtimali ortada kalmadığından EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,

2-) Müvekkil için davalının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 30.000,00 TL maddi tazminat ödemesine,

3-) Müvekkil için davalının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 30.000,00 TL manevi tazminat ödemesine,

4-) Müvekkil için aylık 800,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşmesinden itibaren de yoksulluk nafakası olarak davalıdan tahsiline,

5-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten arz ve talep etmekteyiz.

                                                                                         DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.