Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Evliliğin Nisbi Butlan Sebebiyle İptali Dava Dilekçesi

Evliliğin Nisbi Butlan Sebebiyle İptali Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :
VASİSİ :

DAVA KONUSU : Evlenmenin Nisbi Butlan Sebebiyle İptali Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR :

1) Davalı eşim ile 9.10.2012 tarihinde evlendik. (Ekli belge: 1)

2) Davalının tedavi edilemez nitelikte ve davacının sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalığı olduğu (Getirtilecek belge: 1) ve bu hastalığın davalı tarafından biliniyor olmasına rağmen (Ekli belge: 2) davacıdan gizlenerek evlenmiş olduğu anlaşılmıştır.

3) Evlenmenin nisbi butlan sebebiyle iptalini dava etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus Aile Kayıt Tablosu, Tanık Anlatımı, Resmî Sağlık Kurulu Raporu.

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 150 b. 2.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile evlenmenin nisbi butlan sebebiyle iptaline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.


EKLİ BELGELER:
(HMK md 121)
1- Nüfus aile kayıt tablosu
2- Tanık listesi
3- (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

GETİRTİLECEK BELGELER:
(HMK md 121,195,197 f. II, III)
1- Resmî sağlık kurulu raporu

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 16:09

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.