Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Evliliğin boşanma ile sona ermesinden sonra nispi harç verilerek açılmış maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkin davada kabul ve ret miktarları yönünden taraf vekillerine yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücreti takdir edilmelidir- Yargıtay Kararı

Evliliğin boşanma ile sona ermesinden sonra nispi harç verilerek açılmış maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkin davada kabul ve ret miktarları yönünden taraf vekillerine yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücreti takdir edilmelidir

Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Dava evliliğin boşanma ile sona ermesinden sonra nispi harç verilerek açılmış maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkin olup kabul ve red miktarları yönünden taraf vekillerine yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücreti takdir edilecektir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10. bendinin 2. fıkrasına göre manevi tazminatın kısmen reddi durumunda karşı taraf vekili yararına tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret manevi tazminat nedeniyle davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. Ne var ki bu yön dikkate alınmadan vekalet ücreti takdir edilmesi doğru değilse de bu yön yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın 3. bendinde yer alan “toplamı 50.000 TL.” cümlesinin hükümden bütünüyle çıkarılmasına, aynı bentte yer alan “5.750 TL.” yazısının çıkarılıp yerine “6.000 TL.” yazılmasına, 4. bentte yer alan “toplamı 110.000TL.” sözcüklerinin hükümden bütünüyle çıkarılmasına, aynı bentte yer alan “10.850 TL.” hükümden çıkarılıp yerine “10.400TL.” yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş haliyle, temyize konu sair hususların ise 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına (Y2HD, 31.03.2015, E. 2015/5105, K. 2015/6029)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 07:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.