Evliliğin boşanma ile sona ermesinden sonra nispi harç verilerek açılmış maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkin davada kabul ve ret miktarları yönünden taraf vekillerine yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücreti takdir edilmelidir- Yargıtay Kararı

Nis 19, 2020 | Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Evliliğin boşanma ile sona ermesinden sonra nispi harç verilerek açılmış maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkin davada kabul ve ret miktarları yönünden taraf vekillerine yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücreti takdir edilmelidir

Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı erkeğin tüm, davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Dava evliliğin boşanma ile sona ermesinden sonra nispi harç verilerek açılmış maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkin olup kabul ve red miktarları yönünden taraf vekillerine yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücreti takdir edilecektir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10. bendinin 2. fıkrasına göre manevi tazminatın kısmen reddi durumunda karşı taraf vekili yararına tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret manevi tazminat nedeniyle davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. Ne var ki bu yön dikkate alınmadan vekalet ücreti takdir edilmesi doğru değilse de bu yön yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi gereğince düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın 3. bendinde yer alan “toplamı 50.000 TL.” cümlesinin hükümden bütünüyle çıkarılmasına, aynı bentte yer alan “5.750 TL.” yazısının çıkarılıp yerine “6.000 TL.” yazılmasına, 4. bentte yer alan “toplamı 110.000TL.” sözcüklerinin hükümden bütünüyle çıkarılmasına, aynı bentte yer alan “10.850 TL.” hükümden çıkarılıp yerine “10.400TL.” yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş haliyle, temyize konu sair hususların ise 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına (Y2HD, 31.03.2015, E. 2015/5105, K. 2015/6029)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.