Evli kadının bekarlık hanesindeki kızlık soyadının değiştirilmesi istenilemez- Yargıtay Kararı

Evli kadının bekarlık hanesindeki kızlık soyadının değiştirilmesi istenilemez

Dava dilekçesinde, evli eşinin Şimşek olan soyadını kullanırken babasının soyadını TEKİN olarak değiştirdiğini bildirerek, bekarlık hanesindeki “Bireciklioğlugil” olan soyadımn “Tekin” olarak değiştirilmesini istemiştir.

Dosyadaki nüfus kayıt örneğinden, davacının, babası Ahmet Refik hanesinde kayıtlı iken 30.05.1979 tarihinde evlenmesi üzerine Şimşek soyadı ile eşi hanesine naklettiği ve babası hanesindeki nüfus kaydının kapatıldığı anlaşılmaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 14. maddesi, nüfus kaydının kapatılmasını; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale gelmesi olarak tarif ettikten sonra, kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kaydın yeniden açılacağı, kaydın açılmasından sonra kişisel durumda meydana gelmiş olan olayların kişinin kaydına işleneceği hükme bağlanmıştır.

Yasada yer alan bu hüküm ilgilinin açık kaydında zamn içerisinde yapılmış olan değişikliklerin kapalı kaydın açılmasından sonra bu kayda işlenmesi ile ilgili olup, Yasanın bu hükmünü yanlış yorumlayarak kapalı kayıttaki bilgileri değiştirecek mahiyette değişiklik yapılması mümkün bulunmadığından; mahkemece, davacının evlenme sebebiyle nüfus kaydının halen kapalı olduğu dikkate alınarak, bekarlık hanesindeki soyadının değiştirilmesine ilişkin davanın reddine karar verilmesi yerine kabulü doğru görülmemiştir. (Y18HD, 28.05.2015, E. 2014/20432, K. 2015/8891)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 11:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.