Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Evli Çiftin Evlat Edinmesi Davası Dilekçesi

Evli Çiftin Evlat Edinmesi Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI:

DAVA KONUSU            :  Küçüğün Birlikte Evlat Edinilmesi Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                    :

  • Davalıların ortak çocuğu küçük X’i evlât edinmek isteyen ve çocukları bulunmayan davacılar evli olup her biri otuz yaşını doldurduğu gibi (TMK md 307 f. I) küçük X davacılar tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olup evlât edinme her hâlde küçük X yararına bulunmaktadır. (TMK md 305)
  • Evlât edinilen, evlât edinenlerden en az onsekiz yaş küçük olduğu gibi ayırt etme gücüne sahip olan küçük X ile davalı ana ve
    babasının rızası da vardır. Esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlât edinenler ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra evlât edinme kararı verilmesi için dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                : Nüfus kayıt örneği, tanık listesi, uzman raporu.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK md 306

TALEP SONUCU : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle küçük X için davacılar tarafından birlikte evlât edinme karan verilmesini saygı
ile arz ve talep ederim. tarih

Davacılar Vekili
Av. 

 

EKLİ BELGELER

  • Nüfus kayıt örneği
  • Tanık listesi
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 10:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.