Evlenmeye İzin Dilekçesi – 16 Yaşında Evlenme Dilekçesi

Adana’da boşanma avukatlığı yapan şahsıma birçok kez sorulmuş bir sorudur: “16 yaşındayım, sevdiğim kişi ile evlenmek istiyorum, ne yapabilirim?”. Bu sorunun cevabı olarak aşağıdaki dilekçe örneğini sizlere sunabilirim. Evlenmeye İzin Dilekçesi -1-

ADANA AİLE HUKUK MAHKEMESİNE

İSTEMDE BULUNUN                     :T’a Velayeten kendi adlarına VEKİLLERİ                                    : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

İSTEM  KONUSU                         :Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Evlenmeye İzin İstemidir.

AÇIKLAMALAR                             :Müvekkil  10.03.1992 doğum tarihli olup ve 16 yaşını doldurmuş ve 17 yaşından 3 ay kadar gün almıştır.

Bu arada okul sıralarından arkadaşlıkları devam etmekte olan Ö ile arkadaşlık yapmaktadır.

Babası ve annesi bu evliliklerine karşı çıkmalarına rağmen sonunda bu iki gencin  birbirlerini gerçekte çok sevdiklerini ve evlenmek istediklerinin ciddi  olduğunu gördük.

Gerçekten evlenmelerine gerekli iznin verilmediği taktirde kendilerinin kötü olayları intihar gibi hazırlayacağını ,bunda kararı olduğunu ,dediklerini yapacak  tipte olduklarından,endişe etmektedirler.

Yukarıda anlatılan nedenlerle Tuba ile Ömür ‘ü evlendirmek zorundalar dır.Ancak Müvekkil T’nın henüz yaşı  17 yaşında olmaması ve 16 yaşını bitirmiş bulunması nedeniyle Mahkemenize başvuruda  bulunup izin almak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER              :MK,HUMK ve sair mevzuatlar

DELİLLER                                       :Nüfus kaydı,doktor raporu ve tanık anlatımları ve sair deliller

İSTEM VE SONUÇ                          :Gerekli incelemenin yapılarak,16 yaşını bitirmiş bulunan müvekkil T’ın  evlenebilmesi için gerekli iznin verilmesi vekil olarak dilemekteyim.

                                                                                               Saygılarımla

                                                                                               İstemde Bulunan vekilleri

                                                                                               Av.

Evlilik İzin Dilekçesi -2-

ADANA AİLE  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

 

TALEPTE BULUNANLAR           : ……………….’a   velayeten

                                                         Annesi……………………. TC:…………………

                                                         Babası …………………….TC:…………………

 

VEKİLLERİ                                      :Av.                                 

                                              

T.KONUSU                                      :Evlenmeye izin verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR                       :  

Küçük …………. , evlenmek amacıyla  aynı Kızlarının bir an önce resmi nikahla evlenmesi hem bebeğin nesebi hem de kızlarının geleceği açısından çok önemlidir. Bu sebeplerle de müvekkillerin kızları küçük ………………… evlenmesine izin verilmesi amacıyla bu başvuruda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

                                                     

HUKUKİ SEBEPLER                   :MK,HUMK ve ilgili mevzuat

DELİLER                                        :Nüfus kaydı,hastane raporu,tanık beyanı ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM                      :

Yukarıda anlatılmaya çalışılan tüm bu sebeplerin ışığı altında Sayın Mahkemenizce MK gereğince küçük …………………………. evlenmesine izin  verilmesini vekil edenler adına saygılarımla dilerim.14.11.2016

                                                                                                                    

             TALEPTE BULUNANLAR

                                        VEKİLİ

Adana Avukatı Saim İncekaş

16 Yaşında Evlenme Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE
                                                   ADANA

DAVACI                           :

DAVA KONUSU             : Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR:

Lise arkadaşım X ile yakın akrabalarının ve dostlarının da yer aldığı bir törenle aileler arasında altı ay önce nişanlandım. (Ekli belge: 1)

Nişanlım yurt dışından geldiğinde evde ailelerimizin bulunmadığı bir ay boyunca doğuracağı ağır sonuçları fark edemeden aynı evde birlikte kaldık. Yaşadığımız gecekondu mahallesinde bu sebeple öngöremediğim ölçüde yoğun bir dedikodu çıktı. Bir an önce evlenmediğimiz takdirde gerek aile çevremde gerekse fiziksel çevremde hayati sorunların çıkacağı tarafıma açıkça
ifade edildi. (Ekli belge: 2) Karardan önce ana ve babam dinlendiği takdirde bu olgu açığa çıkacaktır.

Onaltı yaşını doldurmuş olduğum da gözetilerek (Ekli belge: 2) açıkladığım olağanüstü durum ve pek önemli sebeplerle evlenmeme izin verilmesine karar verilmesi için dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, nişan fotoğrafları, tanık anlatımı

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 124 f. II.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile nişanlım olan X ile evlenmeme izin verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı

(Davacının imzası)

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

  • Nişan fotoğrafları
  • Tanık listesi
  • Nüfus aile kayıt tablosu

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.