Evlenmeden önce kendi isteğiyle işini bırakan eşin yoksun kaldığı kazanç kaybını talep etmesi mümkün değildir- Yargıtay Kararı

Evlenmeden önce kendi isteğiyle işini bırakan eşin yoksun kaldığı kazanç kaybını talep etmesi mümkün değildir

Taraflar, 19.05.2002 tarihinde evlenmişlerdir. Türk Medeni Kanunu, kadının bir iş veya sanatla iştigalini, kocanın açık veya örtülü rızasına bağlı tutmamıştır.

Kanuna göre eşlerden her biri, meslek ve iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Ancak meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzuru ve yaran göz önünde tutulur (TMK. md.192).

Davacı, evlilik birliği içinde çalışmasına ve evlilik öncesindeki öğretmenlik mesleğini yürütmesine davalının engel olduğunu ispatlayamamıştır. Dosyadaki belgelere göre de, davacının evlenmeden önce kendi isteğiyle işini bıraktığı anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliği içinde çalışmaması suretiyle yoksun kaldığı kazanç kaybını talep etmesi mümkün değildir. İsteğin reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 18.07.2011, E. 2011/12261, K. 2011/12355.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 13:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.