Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz

Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun ret kararına karşı mahkemeye başvurabilir.( TMK md 138)

Redde itiraz davası aile mahkemesi tarafından evrak üzerinde incelenip karara bağlanır. Bu sebeple redde itiraz davasında duruşma açma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Redde itiraz davasını inceleyen aile mahkemesi itiraz eden tarafından usulüne uygun biçimde evlenmeye rıza belgesi sunulup sunulmadığını inceleyerek istemi kesin olarak karara bağlanır. Başka bir anlatımla aile mahkemesi tarafından verilen redde itiraz davasına ilişkin kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır.

Bölge adliye mahkemesihukuk dairelerinden verilen evlendirme memurunun, evlenme başvurusunu ret kararına karşı yapılan itiraza ilişkin kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz.

Mutlak Butlan Nedeniyle İtiraz

Evlendirme memurunun ret kararı mutlak butlan sebeplerinden birine dayalı olarak verilmiş ise evlendirme memurunun bu tür ret kararlarına karşı açılan davalar aile mahkemesi tarafından evrak üzerinde inceleme yapılamaz.

 31.3.2011 tarihli 6217 sayılı Kanunun m. 31 hükmüyle 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun m. 138 f. II hükmünde yer alan “ve Cumhuriyet savcısının hazır bulunmasıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Mutlak butlan sebeplerinden birine dayalı olarak evlendirme memurunun verdiği ret kararlarına karşı açılan davalarda yargılama ise basit yargılama usulüyle yapılır.

Diğer Sebepler 

Aile mahkemesi, evlendirme memurunun mutlak butlan sebeplerinden birine dayanmadan verdiği ret karalarına karşı yapılan itirazı kural olarak duruşma yapmaksızın evrak üzerinde inceler. Aile mahkemesi tarafından itiraz üzerine verilen karar kesindir.


Bu sayfadaki başlık ile ilgili bazı yüksek mahkeme kararları aşağıdaki gibidir:

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Boşanma ve Ceza Avukatı

Evlendirme memuru huzurunda irade açıklaması olup olmadığı tespit edilmelidir. (Y2HD, 20.10.2008, 10766-13617)

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.