Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Evlendiğinde işi bırakma nedeniyle maddi tazminat istemi boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Evlendiğinde işi bırakma nedeniyle maddi tazminat istemi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı-davacı kadın evlendiğinde işini bırakması nedeniyle maddi tazminat istemiştir. Bu istek boşanmanın eki niteliğinde Türk Medeni Kanununun 174/1 maddesine dayalı değildir. Davalı-davacı başvurma harcını yatırmıştır.

Nisbi harç ikmal edilerek (Harçlar Kanunu md.30-32), sonucu itibariyle karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 13.04.2009, E. 2008/4863, K. 2009/7041.)

Evlendiğinde işi bırakma nedeniyle maddi tazminat istemi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davacı; 13.4.2009 tarihli dilekçesi ile dava dilekçesinde yer almayan işten çıkarılması nedeniyle uğradığı zararlar nedeniyle 90.000 TL. maddi tazminat istemiştir.

İstek boşanmanın eki niteliğinde; Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi kapsamında değildir. Mahkemece de 13.7.2009 tarihli oturumda 8 nolu ara kararında bu husus tespit edilmiş, harç da mehile rağmen tamamlanmamıştır.

Dava dilekçesinde yer almayan taleplerin sonradan harç yatırılarak istenmesi, usulüne uygun olarak dava açıldığını göstermeyeceği gibi, ıslah yolu ile dava dilekçesindeki taleplere sonradan yeni taleplerin eklenmesi olanağı da bulunmamaktadır.

Davacı kadının bu hususta usulüne uygun olarak açtığı davası bulunmadığı halde karar verilmesine yer olmadığı karan yerine yazılı şekilde Türk Medeni Kanununun 174/1.maddesinden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırdır. Ancak bu husus yeniden yargılama gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK. 438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle mahkemenin gerekçeli karar hüküm fıkrasının 2 nolu bendinin hükümden çıkarılmasına, yerine “davacı kadının TürMedeni Kanununun 174/1.maddesi kapsamında olmayan 90.000 TL. maddi tazminat isteği hakkında usulüne uygun olarak dava açılmadığından karar verilmesine yer olmadığına” sözcüklerinin yazılması suretiyle bu kısmının düzletilmiş olarak, temyize konu diğer yönlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle onanmasına (Y2HD, 12.10.2011, E. 2010/14509, K. 2011/15521.)

Evlendiğinde işi bırakma nedeniyle maddi tazminat istemi boşanmanın eki niteliğinde değildir

Davalı kadın tarafından 30.12.2004 tarihli cevap dilekçesi ile evlilik nedeniyle davacı kocanın isteği üzerine istifa ederek işten ayrıldığını bu suretle maddi yönden büyük bir kayba uğradığını, boşanmaya karar verildiği takdirde uğradığı bu zararın kısmen de olsa karşılanması bakımından 100.000 YTL. maddi tazminat istemiştir.

Bu istek Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi anlamında boşanmanın eki niteliğinde olmadığı ve usulüne uygun şekilde açılmış bir dava ya da karşılık davası bulunmadığı gözetilmeden kesin hüküm oluşturacak şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 21.11.2007, E. 2007/15114, K. 2007/16142.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 14:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.