Evlat edinme işlemi için vekaletnamede özel yetki gereklidir- Yargıtay Kararı

Evlat edinme işlemi için vekaletnamede özel yetki gereklidir

Evlat edinme işlemi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu nedenle evlet edinme işlemi için vekaletnamede özel yetki gereklidir. (HMK. md. 74)

Davacılar tarafından verilen vekaletnamede evlat edinme davalarını takip edilebilmesi için özel yetki bulunmamaktadır. Davacılar tarafından verilmiş evlat edinme davalarını takip yetkisini içeren vekaletnamenin de dosyaya eklenmesinden sonra Dairemize gönderilmek üzere dosyanın mahal mahkemesine iadesine oybirliğiyle karar verildi. (Y2HD, 16.01.2012, E. 2010/14295, K. 2012/114.)

Evlat edinme işlemi için vekaletnamede özel yetki gereklidir

Evlat edinme münhasıran şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Davacılar tarafından verilen vekaletnamede “evlat edinme” hususunda verilmiş özel yetki bulunmamaktadır.

Davacılar vekili Av. X’in evlat edinme istemini takip yetkisini içeren vekaletnamesinin eklenerek birlikte Dairemize gönderilmek üzere dosyanın mahal mahkemesine iadesine (Y2HD, 13.02.2012, E. 2010/17459, K. 12/2362)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 10:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.