Evlat edinme davasında küçüğün ana ve babasına husumet yöneltilmelidir- Yargıtay Kararı

May 3, 2020 | Evlat Edinme

Evlat edinme davasında küçüğün ana ve babasına husumet yöneltilmelidir

Davacılar dava dilekçesinde; 11.05.2010 tarihinde Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Umut Haşan isimli çocuğu evlat edinmek için aldıklarını, iki yıldan fazla süredir ona baktıklarını ileri sürerek çocuğun davacılar tarafından evlat edinilmesine karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 309. maddesinde; evlat edinmede küçüğün ana ve babasının rızasının gerektiği, 311. maddesinde; ana ve babadan birinin kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa veya küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa bu hallerde ana ve babadan birinin rızasının aranmayacağı, 312. maddesinde ise; küçük gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesinin bu rızanın aranıp aranmamasına karar vereceği hükme bağlanmıştır. Dosyadaki bilgi ve belgelerden; Nahide Gültekin ile Haşan Abalı’nın evlilik dışı beraberliklerinden 27.06.2008 tarihinde Umut Haşan isimli çocuğun dünyaya geldiği, Haşan Abalı’nın çocuğu 07.07.2008 tarihinde tanıdığı, ana babanın çocukla yeterince ilgilenmedikleri için Umut Hasan’ın 18.03.2009 tarihinde yuvaya yerleştirildiği, 17.06.2009 tarihinde ise hakkında koruma karan alındığı, davacılann 11.05.2010 tarihinde Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Umut Hasan’ı evlat edinmek amacıyla aldıklan, dava tarihi itibariyle iki yıldan fazla süre çocuğa baktıkları, onu evlat edinmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il Müdürlüğü davalı gösterilerek dava açtıklan, çocuğun ana ve babasına davanın yöneltilmediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Ne var ki dava sonucunda verilecek hüküm, çocuğun haklanna etkili olacağı gibi, doğuracağı sonuçlar bakımından onun ana ve babasının haklanna da etkili olacaktır. Bu bakımdan davada küçük Umut Hasan’ın ana ve babasına husumetin yöneltilmesi, göstermeleri halinde onlann delillerinin de toplanması ve tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve hasım ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir. (Y18HD, 12.01.2015, E. 2014/20480, K. 2015/31)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.