Evin kapı camını kırmak dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Evin kapı camını kırmak dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle, davalının evin kapı kilidini değiştirdiği, eşine ve kayınvalidesine şiddet uyguladığı, kapı camını kırdığı anlaşılmaktadır.

Davacı kadının ceza davasında şikayetten vazgeçmesinin kocasının cezadan kurtarmak amacına yönelik olup, af niteliğinde değildir. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısmda davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 03.12.2008, E. 2007/17506, K. 2008/16593.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Mart 2020 09:46

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.