Evi Terk Eden Eşe Karşı Bağıştan Rücu Edilebilir Mi?

Ara 10, 2020 | Borçlar Hukuku, Boşanmada Mal Paylaşımı

Evi haksız şekilde terk eden kadına karşı bağıştan rücu etme hakkını bu yazımızda ele aldık. Bağıştan rücu nedeni olarak evi haksız terk etmek sayılabilir mi? Bu konuya birebir emsal teşkil eden Yargıtay kararını paylaşarak düşüncelerimizi yazdık.


DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlar Kanunu 244/2. maddesi gereğince; bağışlamadan yararlanan kişi, bağışlayana veya ailesine karşı kanunen yükümlü olduğu görevleri önemli derecede ihlal eder ise bağışlayan bağıştan dönebilir.

Evlilik birliğini terk eden, ihtara rağmen eve dönmeyen ve bu nedenle hakkında boşanma kararı verilmiş olan davalı kadın, bağışlayan eşe karşı yasal olarak yükümlü olduğu görevleri yerine getirmede önemli ölçüde kusurlu davranmış olmakla, davacı koca için bağışlamadan dönme hakkı doğmuştur. Delillerin bu doğrultuda değerlendirilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeple hükmün BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.10.2007 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY : Dava Borçlar Kanunun 244/2. maddesinde yeralan bağışlamadan rücu sebebine dayalı, bağışlananın bağışlayana iadesi isteğine ilişkindir.

Aile Mahkemeleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısım hariç olmak üzere ikinci kitabı ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama şekli hakkında kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler ile 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davalarını görürler. ( 4787 s.K. Md.4 )

İstek, Borçlar Kanununun 244/2. maddesinden kaynaklandığına göre, Aile Mahkemesinin görevine girmez. Davada genel mahkemeler (değere göre Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesi ) görevlidir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında hakim tarafından kendiliğinden gözetilir. Daha önceki “davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması” gerektiğine ilişkin bozma, maddi yanılgıya dayalıdır. Bozmaya uyulmuş olması, temyiz eden taraf yararına usulü kazanılmış hak oluşturmaz. Bu bakımdan davaya Asliye Mahkemesince Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması usul ve yasaya aykırıdır. Sayın çoğunluğun aksi yönde oluşan düşüncesine katılmıyorum. (T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2006/19365 K. 2007/14089 T. 22.10.2007)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.