Eve Zarar Veren ve Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtarname

Eve Zarar Veren ve Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtarname

  • X tarihli kira akdine göre tarafınıza ait olan apartman aidatlarının daire su ve elektrik giderinin ivedi ilgili yerlere ödenmesi dairenin içerisini harap etmiş olmanız nedeniyle icarınızdaki dairenin kiralandığı şekline getirilmesi gereken tamir ve tadilatın yaptırılmasına dair  ihtarnamedir.

İHTARNAMEDİR

İHTAR EDEN                       :

VEKİLİ                                   :

MUHATAP                            :

İHTARIN KONUSU             : X tarihli kira akdine göre tarafınıza ait olan apartman aidatlarının daire su ve elektrik giderinin ivedi ilgili yerlere ödenmesi dairenin içerisini harap etmiş olmanız nedeniyle icarınızdaki dairenin kiralandığı şekline getirilmesi gereken tamir ve tadilatın yaptırılmasına dair  ihtarnamedir.

AÇIKLAMA

Sayın muhatap

Müvekkilimden 10/01/2004 tarihli kira kontratı ile kiralamış bulunduğunuz yukarıdaki adreste vaki ve kain taşınmazın    aidat borcunu 12 aydır, su borcunu 10 aydır elektrik borcunu da 10 aydır ödemediğiniz saptanmıştır.

Ayrıca icarınızdaki daire tarafınıza boyalı ve tertemiz teslim edildiği halde harap hale getirildiği görülmüştür. Bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde aidat,su .elektrik borçlarınızı eda etmeniz ve dairenin içerisinin kiralandığı günkü haline getirilmesi ve gereken tamir ve tadilatın yaptırılması tarafınıza ihtar olunur. Aksi halde  parasal borçlarınız için aleyhinizde icra takibine girişileceğini sözleşmeye aykırı davranışlarınız nedeniyle   tahliye davası ikame edileceğini tüm yargılama giderlerinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren bildiririm.

Sayın Noter işbu ihtarnamenin bir suretinin muhatabına APS ile tebliğ edilmesini bir suretinin dairede yanınızda saklanmasını ve tebliğ şerhli bir suretinin de tarafımıza verilmesini bilvekale rica ederim.

İhtar eden vekili

Av.

Eki

Vekaletname

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.