Evden ayrılma sırasında götürülen altınlar nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir- Yargıtay Kararı

Evden ayrılma sırasında götürülen altınlar nedeniyle maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde maddi tazminat değildir

Davalı-davacı koca kadın tarafından evden ayrılma sırasında götürüldüğünü iddia ettiği altınlara ve kadın tarafından alınıp iade olunmadığını belirttiği paralara ilişkin olarak 10.000 TL maddi tazminat talebinde bulunmuştur.

Bu istek boşanmanın fer’i niteliğinde (TMK. md. 174/1) olmayıp ayrıca nispi harca tabidir. Davalı-davacı kocanın davanın açılışında yatırdığı başvurma harcının dava dilekçesindeki tüm istekleri kapsadığı gözetilerek boşanmanın fer’i niteliğinde olmayan maddi tazminat istemine yönelik davalı-davacı kocaya eksik alman nispi harcı tamamlaması için usulünce süre verilip (Harçlar Kanunun md.30-32) görev hususu da dikkate alınarak sonucuna göre işlem tesisi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 03.10.2011, E. 2010/13592, K. 2011/14686.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2020 09:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.