Evde Kiracı Varken Ev Satılabilir Mi?

Kira Sözleşmesi Devam Ederken Ev Satılabilir Mi?

Mülkiyet hakkı ev sahibine aittir. Dolayısı ile ev sahibi içerisinde kiracı olsa dahi sahibi olduğu eve satabilir.  Bu durumda evi yeni satın alacak kişi haklarının farkında olmalıdır. Kanunların kendisine tanıdığı hakların bilincinde olmaz ise aldığı yeni evi resmen kullanamaz. Çünkü içerisinde halen kiracı oturmaktadır.

Kiracı ile eski ev sahibi arasında mevcut kira sözleşmesi çok muhimdir. Öyle ki bu sözleşme her iki tarafın hak ve sorumluluklarını, mecuru kullanma koşullarını belirlemektedir.

İçinde Kiracı Bulunan Bir Ev Mi Satın Aldınız?

İçerisinde kiracı bulunan bir ev satın aldıysanız; kiracıyla eski ev sahibi arasında mevcut bulunan sözleşmeyle aynen sorumlu hale gelirsiniz. Dolayısı ile alacağınız konutun içerisinde kiracı bulunup bulunmadığını ve kiracıyla eski ev sahibi arasında yapılan sözleşmeyi dikkatlice incelemeniz gerekmektedir.

Örneğin kiracı tahliye taahhüdü vermiş olabilir. Bu durumda tahliye taahhüdü ile kira sözleşmesinin sona erme tarihinin aynı olup olmadığını karşılaştırmak gerekir.

“Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.” (TBK md 310)

Yeni Ev Sahibinin Kiracı ile Olan Sözleşmeyi Feshetmesi

Yeni ev sahibi tarafından kira sözleşmes feshedilebilir mi? Bu soru birçok kiracı ve ev sahibinin aklına takılan ve sıklıkla biz avukatlara yöneltilen sorulardan bir tanesidir.

Yeni ev sahibi olarak kiracı ile aranızdaki sözleşmeyi ancak haklı gerekçeler ile feshedebilirsiniz. Bu haklı gerekçeler: ev sahibinin kendisi veya birince derece yakınlarının zaruret gerektiren kullanımı için veya yine bu kişilerin iş yeri açmaları için. Böyle bir durum mevcut ise kiracının tahliyesi için süreç başlatılır.

Kanundan kaynaklanan bir başka seçenek ise şudur: Kiralanmış olan evin kritik bir tadilata veya tamire alınması zorunluluğu doğmuşsa ve bu süreçte kiracı evden yararlanamayacak duruma düşecek ise kira sözleşmesi feshedilebilir.

Satın Aldığınız Evdeki Kiracıyı Çıkarmak Mı İstiyorsunuz?

Satın aldığınız evde kendiniz oturacak iseniz bu durumda kiracıya ihtarname göndermeniz gerekmektedir. İhtarname noter aracılığı ile gönderilir. Bu ihtarnamede esas olarak kiracının 2 ay içerisinde daireyi boşaltmasını talep edebilirsiniz.

Satın Aldığınız Evdeki Kiracı ile Yeni Sözleşme Yapmak İsteyebilirsiniz

Satın aldığınız evdeki kiracının oturmaya devam etmesini sorun yapmayabilirsiniz. Bu durumda kiracı ile yeni bir sözleşme yapmanızda veya mevcut sözleşmeyi yenilemenizde fayda var.

Yeni Ev Sahibi Beni Evden Çıkarabilir Mi?

Kiracının hakları Borçlar Kanunu çerçevesinde sıkı bir şekilde korunmaktadır. Kirada oturduğu evi yeni bir kişi tarafından satın alınan kiracı alelacele evi boşaltmak zorunda değildir. Çünkü kiracının eski ev sahibi ile yaptığı kira sözleşmesi yeni ev sahibi ile de devam etmektedir. Yani yeni ev sahibi ile yeni bir kontrat yapmaya gerek yoktur. Yeni malik kiranın yatması istediği hesabı size noter aracılığı bile bildirmek zorundadır.

Yeni ev sahibinin sizi evden çıkartabilmesi için size 6 aylık bir süre tanıyarak ihtarname göndermesi gerekmektedir. Bu duruma ek olarak ev sahibi sizi çıkartıp kendisi oturmak istiyorsa öncelikle gerçekten bu evden başka barınabileceği bir evinin olmadığını ispatlamalıdır. Yani haklı gerekçelere dayanmalıdır. Ev sahibi kendisinin veya birinci derece yakının ihtiyacı sebebiyle sizi evden çıkarmak için dava açma hakkına sahiptir. Özet olarak yeni malik sizi 6 aydan önce evden çıkaramaz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken durum şudur: Yeni ev sahibi tapu devrinden sonraki 1 ay içerisinde size bildirim yapmalıdır ve 6 aylık ikinci süre bu şekilde başlar. Ev sahibi 1 aylık süre içerisinde bildirimde bulunmaz ise eski kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır.

En sağlıklısı tarafların ortak bir noktada anlaşmasıdır. Ev sahibi ve kiracı arasında süregelen davalar her iki taraf için de külfet yaratabilmektedir. Ancak öyle durumlar vardır ki sulh olma ihtimali hiçbir şekilde mevcut değildir ve kişi hakkını bağımsız mahkemeler aracılığı ile aramak zaruretine girer.

Kiracılık Hakkının Tapu Siciline Şerh Düşülmesi

Bir kiracı olarak bunu yapmanız sizi birçok yükten kurtaracaktır. Yeni ev sahibine karşı haklarınızı tam anlamıyla kullanabilir duruma gelirsiniz. Eski ev sahibi ile aranızdaki kira sözleşmesini tam anlamıyla yeni ev sahibine karşı da iddia edebilir hale gelirsiniz. Kira sözleşmesini tapuya “beyan” şerhi olarak düşürtebilirsiniz. Bu sayede evi yeni alan ev sahibi “ben bilmiyordum kiracı olduğunu, bana söylenmesi, kira sözleşmesini görmek istiyorum” vs gibi iddialarda bulunamaz.

Kiracı Evi Göstermek Zorunda Mı?

Kiracı isterse evi göstermez ve direnir. Bu durumda ev sahibi Asliye Hukuk Mahkemesinden “evin randevu ile gösterilmesi” hakkında karar çıkartır.

Emlakçı evi kiralarken evi şu tarihte boşaltacağım yazan ama tarih yazmayan bir kağıt imzalatmış

Maalesef pratikta tahliye taahhütnamesi adı altında bu şekilde vakıalara rastlanmaktadır. Dikkatli olmak gerek. Çoğu ev sahibi güvenmediği kiracısından “tahliye taahhütnamesi” istemektedir.

Tapu Kaydına Kira Şerhi Koyulması

Eğer ki kira sözleşmesi noter huzurunda yapılmış ise bu işlemi tapuda kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda taraflardan birinin tapuya gitmesi yeterlidir. Aksi taktirde sözleşmenin her iki tarafı da tapuda hazır bulunmalı ve damga vergisi ödemelidir. Eğer ki taraflardan birisi tacir ise bu durumda ticaret sicilinden şirket yetkilisinde ek bir belge alınmalıdır.

Son düzenleme tarihi 1 Mart 2020 21:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.