EURO Senet Örneği

ÖDEME TARİHİ                                                                                              EMRE MUHARRER SENET                                                   EURO                                                                     NO

————————                                                                                                                                                                                            ——————————

                  Bu emre muharrer senedimin ( bonomun ) karşılığında….……………./…….…… / ……………….  Tarihinde Sayın ……………………………………………………………………………… Ve yahut emru havale veya ciro ettiği hakik,hükmi kişilere yukarıda yazılı…………………………………………………. EURO ‘yu kayıtsız, şartsız ödeyeceğim. Bedeli………………………… ahzolunmuştur. Bu emre muharrer senet (bono) vadesinde ödenmediği takdirde, müteakip bonolarında muacceliyet kesbedeceğini kabul ve taahhüt ederim. Anlaşmazlık halinde T.C Aydın İli Efeler İlçesi Mahkeme ve İcra dairelerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul ederim.

 

                                                                                                                               Düzenleme Tarihi

                                                                                                          ..…………../…………..…./………….……

 

BORÇLU  : …………………………………………………

TC NO       :

Adres        :

 

KEFİL : …………………………………………………

TC NO :

Adres :

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.