Eşyaların kimin tarafından alındığının her türlü delille kanıtlanması mümkündür – Yargıtay Kararı: E. 2010/6644, K. 2011/3212

Şub 24, 2020 | Boşanmada Eşya Tespiti

Eşyaların kimin tarafından alındığının her türlü delille kanıtlanması mümkündür

Eşyaların kimin tarafından alındığını her türlü delille kanıtlanması mümkündür.

Davacı dava dilekçesinde; ev eşyaları olarak solan, oturma odası, yatak odası takımları ile buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi ve finnlı ocak gibi eşyaları istemiştir. Ancak 18.1.2010 havale tarihli dilekçesinde ise; bunlara ek olarak temizlik robotu, 72 ekran TV, kilim, halı takımı, uydu, su arıtma cihazı, mutfak malzemeleri, perdeler vs. istemiştir. Sözü edilen dilekçe ile, istenen eşyalar dava dilekçesinde yer almadığı gibi bunlar açısından harcı yatırılmış herhangi bir dava da söz konusu değildir. Bu hususun mahkemece değerlendirilmesi gerekmektedir. Ev eşyalarıyla ilgili istekler söz konusu olduğunda kural olarak; fatura, makbuz veya bunların satm alındığına ilişkin belge aranmaktadır. Bunlardan hiçbirinin söz konusu olmadığı durumlarda eşyalann kimin tarafından alındığım her türlü delille kanıtlanması mümkündür. Eşyalar mevcut ise aynen iadesine, değil ise bedelinin tahsiline karar verilir. Somut olayda mahkemece, taraflara 8.1.2010 tarihli yargılama oturumu ara karan ile delillerini sunmalan için kesin süre verilmiş ve bu konuda uyarı yapılmıştır.

Bunun üzerine davacı 18.1.2010 tarihli havale tarihli dilekçesiyle sadece bir tanığını bildirmiş, davalı ise 15.1.2010 tarihli dilekçesiyle iki tanık ismini vermiştir. Her iki tarafın bu tanıklan yargılama oturumlannda dinlenilmiştir. Davacı tanığının sadece araba alım satımı ile ilgili bilgisi olduğunu bildirmiş, eşyalar konusunda herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Davalı tanıklarından Aysel Emlak; 18.1.2010 havale tarihli dilekçede yazılı ev eşyalann taraflarca müşterek alındığını, diğer tanık Öznur Belge ise, aynı tarihli dilekçede yazılı bulunan ev eşyalannın davalı evlendiğinde çeyiz eşyası olarak birlikte getirdiğini, kanepenin ise evlenmeden sonra kardeşinden aldığı borçla (çeyrek altınlarla) satın aldığını bildirmiştir.

Görüldüğü gibi eşyaların hangi tarihte kimler tarafından ne şekilde alındıkları hususu üzerinde mahkemece durulmamıştır. Bu konuda sonuca ulaşmak açısından duraksama söz konusudur. Ayrıca davalının dinlenen iki tanığının beyanları arasında çelişki bulunduğu halde, HUMK.nun 265. maddesi gereğince yüzleştirilmek suretiyle aykırılık giderilmemiştir. Davacı dava dilekçesinde aynı zamanda “diğer kanuni deliller” denilmek suretiyle yemin deliline de dayandığı anlaşıldığı halde, bu husus üzerinde de durulmamıştır.

Saptanan bu somut ve hukuki olgular karşısında mahkemece yapılacak iş; ev eşyaları konusunda dinlenen tanık beyanları arasında bulunan aykırılığın HUMK.nun 265. maddesi gereğince yüzleştirilerek giderilmesine çalışılması, eşyalann kimler tarafından, hangi tarihte alındığı hususu üzerinde durulması, kişisel mal niteliğinde çeyiz eşyası ya da evlilikten sonra birlikte alman eşya olup olmadığı yönünde tanıklara sorular yöneltilerek durumun açıklığa kavuşturulması, HUMK.nun 344 ve devamı maddeleri gereğince davacının davalıya yemin teklif hakkını kullanıp kullanmayacağının sorulması, yemin teklif edildiği taktirde davalının yemin edip etmeyeceğinin belirlenmesi ve buna göre yemin metninin hazırlanmasının ve yeminin yaptırılmasının düşünülmesi, ondan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, çelişki giderilmeden, eksik araştırma inceleme sonucu hüküm kurulmuş bulunması usul ve kanuna aykırıdır. (Y8HD, 6.6.2011, E. 2010/6644, K. 2011/3212.)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eşyaların kimin tarafından alındığının her türlü delille kanıtlanması mümkündür

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.