Eşya Tespiti Dava Dilekçesi

Şub 24, 2020 | Boşanmada Eşya Tespiti

Eşyaların Tespiti Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI                        : 

VEKİLİ                          :

DAVALI                         :

DAVA KONUSU             :   Ev Eşyası Olduğunun Tespiti Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

 • Tarafların mirasbırakanı X 07.07.2011 günü vefat etmiştir. (Ekli belge: 1) Eşi davacı X ile çocukları davacılar X , X , X 
  ve X mirasçılarıdır. (Ekli belge: 2)
 • Eşlerden birinin ölümü hâlinde tereke malları arasında ev eşyası varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir hükmüne dayalı olarak açtığımız davada davalı mirasçılar dava konusu eşyaların ev eşyası olmadığını ileri sürerek çekişme yaratmışlardır. (Ekli belge: 3)
 • Ekli listedeki eşyaların (Ekli belge: 4) X İli, X İlçesi, X Mahallesi, X ada, X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın 1 numaralı bağımsız bölümü üzerinde bulunan (Ekli belge: 5) aile konutundaki ev eşyası olduğuna ilişkin (Ekli belge: 6) diğer mirasçılara husumet yönelterek dava açmak zorunda bırakıldık.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, tapu kayıt örneği, mirasçılık belgesi, ev eşyası listesi

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 652

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile dava konusu eşyalann X İli, Çankaya İlçesi, X Mahallesi, X ada, parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın 1 numaralı bağımsız bölümü üzerinde bulunan aile konutundaki ev eşyası olduğunun tespitine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av

EKLİ BELGELER

(HMK md 121)

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Mirasçılık belgesi.
 • X ara karan örneği.
 • Ev eşyası listesi
 • Tapu kayıt örneği
 • Tanık listesi.
 • (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.