Eşya Tespiti Dava Dilekçesi

Eşyaların Tespiti Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                        :

VEKİLİ                          :

DAVALI                         :

DAVA KONUSU             : Ev Eşyası Olduğunun Tespiti Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

 • Tarafların mirasbırakanı X 07.07.2011 günü vefat etmiştir. (Ekli belge: 1) Eşi davacı X ile çocukları davacılar X , X , X
  ve X mirasçılarıdır. (Ekli belge: 2)
 • Eşlerden birinin ölümü hâlinde tereke malları arasında ev eşyası varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir hükmüne dayalı olarak açtığımız davada davalı mirasçılar dava konusu eşyaların ev eşyası olmadığını ileri sürerek çekişme yaratmışlardır. (Ekli belge: 3)
 • Ekli listedeki eşyaların (Ekli belge: 4) X İli, X İlçesi, X Mahallesi, X ada, X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın 1 numaralı bağımsız bölümü üzerinde bulunan (Ekli belge: 5) aile konutundaki ev eşyası olduğuna ilişkin (Ekli belge: 6) diğer mirasçılara husumet yönelterek dava açmak zorunda bırakıldık.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, tapu kayıt örneği, mirasçılık belgesi, ev eşyası listesi

HUKUKİ SEBEPLER: 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 652

TALEP SONUCU: Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile dava konusu eşyalann X İli, Çankaya İlçesi, X Mahallesi, X ada, parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın 1 numaralı bağımsız bölümü üzerinde bulunan aile konutundaki ev eşyası olduğunun tespitine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av

EKLİ BELGELER

(HMK md 121)

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Mirasçılık belgesi.
 • X ara karan örneği.
 • Ev eşyası listesi
 • Tapu kayıt örneği
 • Tanık listesi.
 • (Vekil varsa) Noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslı veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneği (HMK md 76 f. I)

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 16:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.