Eşlerin yasal onalım hakkının bulunması aile konutu şerhi konulmasına engel değildir- Yargıtay Kararı

Eşlerin yasal onalım hakkının bulunması aile konutu şerhi konulmasına engel değildir

Dava; taraflar adına 1/2 paylı olarak kayıtlı taşınmazın tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması isteğine ilişkindir.

Dava konusu taşınmazda kat mülkiyetine geçildiği, zemin kat 1 nolu bağımsız bölümün davacı ve davalı adına 1/2 paylı olarak kayıtlı olduğu ve aile konutu olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. (TMK. md. 194/3)

Aile konutu şerhi konulmasının amacı, taşınmazın maliki olmayan eşin rızası olmaksızın, aile konutu olarak özgülenen taşınmaz üzerinde tasarrufta bulunulmasını engellemektir.

Taşınmaz üzerinde eşlerin yasal onalım hakkının bulunması (TMK.md.732) ya da Türk Medeni Kanununun 223/2. maddesin uyarınca pay üzerinde tasarruf yetkisine kısıtlama getirilmiş olması, aile konutu şerhi konulmasına engel değildir. Bu yön gözetilmeden, yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.(Y2HD, 15.06.2011, E. 2010/21037, K. 2011/10623.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 14:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.