Eşlerin Sosyal Statüsü Nasıl Değişir?

Eşlerin Sosyal Statüsü Nasıl Değişir?

Boşanma, eşlerin evlenme ile kazanmış oldukları şahsi hallere de etki yapar. Gerçekten, evlenmeyle kazanılmış olan şahsi hallerden bazıları değişirken (örneğin eşlerin «evli» olmaktan çıkarak «boşanmış» şahsi halini almaları, karının kocanın soyadını kaybederek eski kızlık soyadına dönmesi gibi), bazılarında bir değişiklik olmaz, eşler bunları muhafaza ederler (örneğin evlenme ile kazanılan rüşt, vatandaşlık ve sıhri hısımlık gibi).

Sıhri hısımlık devam etmekte olduğuna göre, boşanan eşler birbirlerinin alt ve üst soy akrabaları ile evlenemezler. Adana boşanma sayısının fazla olduğu bir şehirdir. Adana boşanma avukatı olarak bu tarz olaylara sıklıkla rastlamaktayız.

Kanun koyucu, şahsi hallerin muhafaza edileceği hakkındaki kaideye aynı madde içinde bir istisna da getirmektedir. Gerçekten, soyadı da şahsî hallere dahil bulunmasına rağmen, kadın boşanma ile birlikte kocanın soyadını kaybetmekte ve evlenmeden önceki kızlık soyadını taşımaya başlamaktadır. Kadın evlenmenin yapıldığı sırada dul idiyse, boşanmadan sonra, ölen eski kocasının soyadını alacak, ancak bu soyadını taşımak istemiyorsa, boşanmaya karar verecek olan hâkimden kendi ailesinin soyadını (yani kızlık soyadını) taşımasına izin vermesini talep edecek, hâkim de buna karar verebilecektir.

Boşanan kadının kocasının soyadını taşımaya devam edememesi, bazı hallerde sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Gerçekten, boşanan tarafların okul çağında çocuklarının bulunması ve bu çocukların velâyetinin de anaya bırakılmış olması halinde, bu çocuklar aynı zamanda okulda da «velileri» olan annelerinin kendilerininkinden başka bir soyadı taşımakta olması nedeniyle bir eziklik duygusuna kapılabilirler ve arkadaşlarının bu konuda çeşitli sorularına ve sataşmalarına muhatap olabilirler. Bu nedenledir ki hâkime, bir sakınca bulunmadığı ve meselâ boşanmada karının kusurlu olmadığı hallerde karının velâyetin sona ermesine kadar kocanın soyadını taşımaya devam etmesine izin verebilme imkânı tanınmalıdır. Bu imkân 141 nci maddeye aşağıdaki fıkra hükmünün eklenmesiyle sağlanabilir :

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.