Eşlerin Mal Tasfiyesi Davasında Sulh Olması ve Sözleşmesi

Tem 7, 2020 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Eşlerin Mal Tasfiyesi Davasında Sulh Olması ve Sözleşmesi

Eşlerin Mal Tasfiyesi Davasında Sulh Olması

  • Davacı erkek, katılma alacağı talep ettiğinden, davalı kadın evlilik sürecinde alınan aşağıdaki tapu bilgileri bulunan taşınmazı satmayı ve elde edilen satış bedelinden davacı erkeğin ADANA AİLE MAHKEMESİ X ESAS sayılı dosyadaki taleplerini karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
  • Eşler arasındaki malların tasfiyesi aşamasında tarafların sulh olduğuna sıkça rastlanır. Öyle ki dava bir aşamadan sonra tekemmül eder ve yargılama sürelerinin beklenmesi taraflar için anlamsız bir hal alır. Boşanma ve anlaşmalı boşanma avukatınız bu konuda size yol göstermelidir.

Eşlerin Mal Tasfiyesi Davasında Sulh Sözleşmesi

SULH SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta, X adresinde ikamet eden davalı G.Y. (bundan böyle DAVALI KADIN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta X adresinde ikamet eden V. Ü. (bundan böyle DAVACI ERKEK olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şart ve koşullarda bir sözleşme imzalanmıştır. Taraflar karşılıklı fedakârlıkta bulunarak aralarındaki anlaşmazlığı çözmek yoluna gitmişlerdir.

1- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Taraflar önceden İstanbul Anadolu ….. Aile Mahkemesi 2017/…. Esas 2019/…. K. Sayılı kararla boşanmışlardır. Bu sözleşmenin konusu; …0…2020 tarihinde açılmış bulunan İSTANBUL ANADOLU ….. AİLE MAHKEMESİ 2020/…… ESAS sayılı Mal Rejimi Tasfiyesinde Kaynaklanan Katılma Alacağı davasında davacının ve davalının talepleridir.

Davacı erkek, katılma alacağı talep ettiğinden, davalı kadın evlilik sürecinde alınan aşağıdaki tapu bilgileri bulunan taşınmazı satmayı ve elde edilen satış bedelinden davacı erkeğin İSTANBUL ANADOLU …. AİLE MAHKEMESİ 2020/….. ESAS sayılı dosyadaki taleplerini karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

Taraflar sulh sözleşmesinin niteliğini ve bu sözleşmeden dönmenin ve feshin mümkün olmadığını bilirler.

2- SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI:

Davacı erkek, ……../2016’da tarafların yaşadığı ortak konuttan ayrıldığı için İstanbul ili ………….. ilçesi B……………Mahallesi ……… ada … parsel  …nolu bağımsız  bölümün satın alınması için …………… Bankası Kadıköy Şubesi’nden davalı kadın adına     20. Y…ılında  çekilen ev kredisinin ödemesini,  Eylül 20…’a kadar, …. ay boyunca, 1….. TL olarak  davalı kadın yapmıştır. Ev bu sulh sözleşmesinin ardından satıldıktan sonra ………………. TL, ev satışından kalan net bedelden davalı kadın lehine düşülecektir.

Davacı erkeğin, araç ……………. plakalı 2007 Model …………….. 87.03 CİNS  ………… 1.9…………  aracın satışını yapması sözkonusu olmayacağı için, taraflar yapılan fiyat araştırması sonucu aracın işbu protokolün akdedildiği tarihteki değerinin 65.000 TL olduğunu, davacının yarısı olan 32,500 TL’yi  davalı kadın lehine alacaktan düşeceğini kabul ve taahhüt eder.

Davacı kadın için yeni eve taşınmak ek masrafları olacaktır. Taraflar davalı kadının yeni eve taşınmak için nakliyat, depozito ve emlakçılık masraflarının ortalama 5.000 TL tutacağını, kabul etmişlerdir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse,  

Örneğin ev 400.000 TL’ye satılırsa 8.000 TL’si davalı kadının ödemesi gereken tapu harcıdır. Emlakçı ile satılırsa emlakçıya ödenmesi gereken yüzde 2 +KDV olan 18.880 TL’in yarısı davalı kadın tarafından, diğer yarısı alıcı 3. Kişi tarafından ödeneceğinden, onun da yarısından, yani 4.720 TL den davacı erkek sorumlu olacaktır.

O halde ev 400.000 TL’ye satılırsa 4.000(tapu harcı)+ 4.720(emlakçı komisyonu) +47.575(tek başına ödenen kredi)+32.500(65.000 kabul edilen aracın yarısı)+5000(davalı kadının yeni yere taşınma masrafları)=93.795 TL düşüldükten sonra

400.000-93.795=306.205 TL’nin yarısı (306.205)/2=153.102 TL Davacı erkeğin olacaktır.

TARAFLAR bu sözleşmeyle aralarındaki malvarlığı uyuşmazlığına tamamen son verdikleri bilirler ve kabul ederler.

Taraflar mahkeme dışında yaptıkları yazılı sulh sözleşmesini mahkemeye sunacak ve sulh sözleşmesi duruşma tutanağına geçirilerek, mahkeme dışında yapılan sulh, mahkeme huzurunda yapılan sulhe dönüşecektir.

Tarafların birbirlerinden bundan sonra  maddi ve manevi tazminat, yargılama gideri ve vekâlet ücreti istemediklerini kabul ve taahhüt ederler.

Ev peşin satılacaktır. Değer olarak  gerçek rayiç değer gösterilecektir.

Taraflar arasındaki katılma alacağı davasına ilişkin işbu sözleşmedeki taahhüdü işlemler ifa edilmezse davacı, mahkemeden ifayı isteyebileceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Davacı erkek ile yapılan şifahi görüşmelerde kendisi başka bir evde kiracı olduğundan ötürü kira talebi olmuştur. Buna karşılık davalı kadının da davalı erkek uhdesinde kalan araç için kira talebi gündeme gelmiştir. Adana Aile Mahkemesi 2017/… Esas 2019/…. K. Sayılı kararda o davada davacı  olan davalı G…. Y…..lehine 10.000 TL maddi tazminata hükmedilmiştir. İşbu sulh sözleşmesiyle, davacı erkek, şifahen sözünü ettiği bu kira talebinden vazgeçtiğini, buna karşılık da davalı kadın da gündeme gelen, davalı erkekten tahsil edilmesine karar verilen, ilamdaki 10.000 TL maddi/manevi tazminattan vazgeçtiğini kabul ve taahhüt etmiştir. Taraflar erkeğin kira talebi ve kadının kira araç kirası talebi ile manevi tazminat konusunda birbirlerini ibra etmişlerdir.

Tarafların yukarıda bilgileri verilen taşınmazın satımı sırasındaki vergi, resim, harç ve emlakçılık ücretinden eşit sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar  işbu giderlerin için en uygun ve makul seviyede olması için gayret gösterilecektir.

Taşınmazın tapu ve aracın ve trafik kaydı DOSYAYA ibraz edilecektir.

Taraflar mahkeme ilamının hüküm fıkrasına geçirilmesini talep edecekleridir.

Sonra kalan net bedelin yarısı davacı erkeğin/avukatı X IBAN no’lu hesabına  banka hesabına -havale ücreti olmayacak şekilde-havale edilecektir.

3- TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar işbu sözleşmede yazılı olan adreslerinin tebligata elverişli adresleri olduğunu ve işbu adreslerde değişiklik olduğu takdirde adres değişikliğini karşı tarafa e-posta ya da whatsapp yolu ile bildirmeyi aksi takdirde sözleşmede yazılı bulunan adreslere gönderilen tebligatın geçerli olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

4- YETKİ

İşbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkları çözmeye İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İki sayfa ve iki nüsha olarak düzenlenmiş olan bu sözleşme taraflarca imzalanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. tarih

 

DAVACI                                                    DAVALI

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.