Eşlerin birlikte evlat edinebilmeleri için en az beş yıldan beri evli olmaları da yeterlidir- Yargıtay Kararı

Eşlerin birlikte evlat edinebilmeleri için en az beş yıldan beri evli olmaları da yeterlidir

Eşler; ancak birlikte evlat edinebilirler. Eşlerin en az “beş yıldan beri evli olmaları” veya “otuz yaşını doldurmuş bulunmaları” gerekir. (TMK. md.306) Davacıların 23.5.2003 tarihinde evlendikleri, davanın 18.5.2009 tarihinde açıldığı, dava tarihine kadar evlilik süresinin beş yılı geçtiği anlaşılmaktadır. Bu durumda eşlerin (davacıların) birlikte evlat edinmelerine ilişkin yasal koşul (TMK. md.306) gerçekleşmiştir.

Evlatlık karan verilmeden önce Türk Medeni Kanununun 316.maddesi gereğince kapsamlı bir araştırma yapılarak toplanacak delillerin bu çerçevede değerlendirilerek sonucu uyannca bir karar verilmesi gerekirken, yasa maddesinin yanlış yorumu sonucu yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 22.03.2011, E. 2010/2504, K. 2011/5087.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 14:59

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.