Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Eşlerin Birbirlerine Verdikleri Eşya ve Hediyelerin Geri İstenmesi

Eşlerin Birbirlerine Verdikleri Eşya ve Hediyelerin Geri İstenmesi

Nişan veya düğün sırasında gerek eşlerin birbirlerine gerekse hısımlarının eşlere verdikleri hediyelerin boşanmadan sonra geri istenip istenemeyeceği tartışmalı bir konudur.

Prof. Feyzioğlu kocanın veya hısımlarının karıya nişan veya düğün törenlerinde vermiş oldukları yüzük, kolye, otomobil gibi çeşitli hediyelerin boşanma halinde koca tarafından MK. m. 146 hükmüne dayanılarak geri istenemeyeceği görüşünü ileri sürüyor ve bu görüşü destekleyen iki Yargıtay kararı da zikrediyor .

Gerçekten Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.5.1961 tarih ve 10/24 sayılı kararında «tarafların evlenmeleri dolayısıyla verilen veya gönderilen hediyelerden kadın tarafından kulanılması mutad olanların kadının mülkiyetine geçtiğinin kabulü doğru olur» denilmektedir (14). Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de 18.5.1961 tarih ve 1550/2967 sayılı kararında, «nişanlı iken ve bilahare düğünde verilmiş olan hediyelerin boşanma halinde istirdat olunabileceği hakkında bir hüküm mevcut değildir. Bu itibarla davalı kadına, nişan ve düğün sırasında koca ve akrabaları tarafından hibe edilen eşya ve altınların geri alınmasına karar verilmesi ve evliliğin devamı esnasında koca tarafından kadın namına bankaya yatırılmak suretiyle hibe edildiği anlaşılan 2.500 liranın da kocaya iadesi cihetine gidilmesi yolsuzdur» demek suretiyle konuyu açıklığa kavuşturmuş bulunmaktadır.

Prof. Feyzioğlu, karı veya kocanın birbirlerine verdikleri hediyeleri MK. m. 146 hükmüne dayanarak geri isteyemeyecekleri, ancak BK. m. 244/2 deki şartlar varsa «hibeden rücu ve bağışlanan malların istirdadına» dair genel hükümlere dayanarak talep edebilecekleri görüşündedir.

Adana boşanma avukatı Saim İncekaş özellikle eşlerin emaneten birbirlerine verdikleri eşyaların genel yetkili mahkemede alacak davası sebebine dayalı olarak istenebileceğini söylemektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 19:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.