Eşlere Tanınan İspat Kolaylığı Kuralları

May 6, 2019 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Eşlere Tanınan İspat Kolaylığı Kuralları

TMK’nun 222. maddesine göre: ‘’Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.” İlgili maddeyle kanun, ispat konusunda TMK’nun 6. maddesinde yazılı: “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” ilkesini yinelerken; ayrıca iddialarını ispat konusunda karineler de koyarak eşlere bazı ispat kolaylıkları da sağlamıştır.

Bu karinelerden biri; eşlerden hangisine ait olduğu saptanamayan malların onların paylı mülkiyetine katılacağı karinesidir. Böyle bir durumda ilgili mallar yönünden TMK’nun 688. maddesinin: “Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczedilebilir.” hükümlerinin geçerli olacağı doğaldır. Ancak TMK’nun 223/2 maddesinde: “Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu mallardaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz” kuralı konulduğundan; EMKR bakımından paylı mülkiyet konusunda eşlere getirilen bu kısıtlamanın da uygulamada göz önünde tutulması gerekmektedir. İddiaların ispatı yönünden EMKR’ne tabi eşlere tanınan kolaylıklardan bir diğerinin de; Edinilmiş Mal Karinesi olduğu söylenebilir. Yani 222. maddede konulan kurallara göre: “Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.” Bu kural hem eşler ve hem de üçüncü kişiler yönünden geçerlidir. EMKR’e tabi eşlerin bu rejime katılma amaçları doğrultusunda onlara bir ispat kolaylığı sağlanması için oluşturulan bu karinenin aksinin her türlü delille ispat edilebileceği ortadadır.

Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.