Eşlerden birinin istemi üzerine çocuğun eşlerden birisine bırakılmasına aile mahkemesi tarafından karar verilmemiş olsa bile fiili durumu benimseyen eş ortak çocukla tedbiren kişisel ilişki kurulmasını isteyebilir- Yargıtay Kararı

Eşlerden birinin istemi üzerine çocuğun eşlerden birisine bırakılmasına aile mahkemesi tarafından karar verilmemiş olsa bile fiili durumu benimseyen eş ortak çocukla tedbiren kişisel ilişki kurulmasını isteyebilir

“..Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.(TMK. md. 197/1)

Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hakim, ana ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır. (TMK. md. 197/4)

Davacı koca 24.02.2008 doğumlu ikiz çocukları Ceren ve Cemre ile tedbiren kişisel ilişki kurulmasını istemiştir. Tedbiren de olsa kişisel ilişki düzenlenirken küçüklerin ve tarafların durumları değerlendirilmeli, kişisel ilişki babalık ve analık duygularının tatmini yamnda küçüklerin bedeni ve fikri gelişimlerini olumsuz yönde etkilememelidir.

O halde mahkemece yapılacak iş; duruşma açılarak tarafların gösterecekleri deliller toplanıp, gerektiği takdirde uzman görüşü de alınarak sonucu uyarınca bir karar vermekten ibarettir. Açıklanan yönler gözetilmeden evrak üzerinde eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” (Y2HD, 10.10.2008, 9467-13057)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Haziran 2020 13:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.