Eşlerden birinin istemi üzerine aile konutu ve ev eşyasından kimin ne şekilde yararlanacağına ilişkin önlem kararı taraf teşkili yapılarak alınmalıdır- Yargıtay Kararı

Eşlerden birinin istemi üzerine aile konutu ve ev eşyasından kimin ne şekilde yararlanacağına ilişkin önlem kararı taraf teşkili yapılarak alınmalıdır

“…Medeni Kanunun 197. maddesi; eşlerden birinin ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzurunun ciddi biçimde tehlikeye düşmesi halinde eşlerin ayrı yaşama hakkına sahip olduğunun, birlikte yaşamaya ara verilmesi halinde hakimin eşlerden birinin isteği üzerine yapılacak parasal katkıyı ayrıca konut ve ev eşyasından yararlanmayı düzenleyeceğini hükme bağlamıştır.

Alınacak tedbirler evliliği korumaya yöneliktir. Mahkemece husumetin kocaya yöneltilmesi, gösterdiği takdirde delillerinin toplanması, birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu yön üzerinde durulmadan evrak üzerinde yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” (Y2HD, 29.12.2004,14093-15979.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 18:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.