Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez- Yargıtay Kararı

Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez

Toplanan delillerden davacı ile davalı Metin’in 1992 yılında evlendikleri, çalışma amacıyla yurt dışında yaşadıkları, Türkiye’ye geldiklerinde dava konusu evde kalıp, yaşamsal faaliyetlerinin merkezi haline getirdikleri, Türkiye’de başka konutlannın olmadığı ve böylece taraflarca bu taşınmazın Türkiye’de aile konutu olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Davalı kocanın davacının açık rızası bulunmaksızın aile konutunu arkadaşı davalı Şenol’a sattığı, davalı Şenol’unda bu durumdan haberdar olduğu ve iyiniyetli sayılamayacağı kanıtlanmıştır. Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutunu devredemez. (TMK.m. 194/1)

Gerçekleşen bu durum karşısında davacının davasının kabulü gerekirken; yazılı şekilde ret hükmü kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.(Y2HD, 27.10.2011, E. 2011/2054, K. 2011/17259.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 16:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.