Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler- Yargıtay Kararı

Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler

Mahkemece, bağımsız konut açılmadığı ve davalı (koca) ile ailesinin davalı (kadın)’a hakaret ettiği gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.

Dosya arasında, davalı ve ailesinin davacı (kadın)’a hakaret ettiklerine dair davacının soyut iddiası dışında her hangi bir delil bulunmamaktadır.

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; tarafların, kadının ailesinin onayı olmaksızın kısa bir süre içerisinde evlendikleri, davacı (kadın)’ın davalı (koca)’nm ailesine ait konuttan mevcut kiracının çıkmasına kadar kocanın ailesi ile birlikte yaşamayı kabul ettiği ve evliliğin birinci ayında cenaze için gittiği memleketinden eşi ile birlikte yaşadıkları İzmir’e dönmediği anlaşılmaktadır.

Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler (MK. md. 186/1). Evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler (TMK. md. 195/1).

Toplanan delillerle, davacı(kadın)’ın bu yönde bir isteminin bulunmadığının anlaşıldığı gibi, davalı (koca)’dan ve onun ailesinden kaynaklanan bir geçimsizliğin varlığı da ispatlanamamıştır.

Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Ancak bu yön temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.(Y2HD, 13.02.2015, E. 2015/914, K. 2015/1645)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Ağustos 2020 10:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.