Eşler Malların Yönetimini Diğerine Bırakabilir

Eşler Malların Yönetimini Diğerine Bırakabilir

TMK nun 215. maddesine göre: “Eşlerden birinin açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırakması halinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekalet hükümleri uygulanır.” Kanunun ilgili maddesindeki ifade tarzından; Eşlerden birinin mallarının yönetimini diğer eşe bırakmış olması halinde, görevli eş ile diğer eş arasında vekalet akdi olduğu hususunda bir karine oluşturulmak istendiği görülmektedir. Ancak, karinen varlığı için, eşlerin evlilik birliğinin devam etmekte olması gerekecektir.

Keza bu konuda: “TMK nun 185/3 çerçevesinde, yönetim yetkisini diğer eşin kullanması da mümkündür. Söz konusu hüküm eşlere evlilik birliği içerisinde birbirlerine yardım yükümünü düzenlemiştir. Bu çerçevede eşin diğer eşin malvarlığını yönetmesi bir yükümlülük olarak ortaya çıkabilir.”  Böyle bir durumda; mallarının erkeğe bırakan kadının evlilik süresince hesap sormaktan vazgeçmiş sayılacağı” Yargıtay’ ca içtihat edilmiştir'”.

Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.