Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Eşler Birbirlerine Mal ve Kazançlarını Açıklamak Zorundadır

Eşler Birbirlerine Mal ve Kazançlarını Açıklamak Zorundadır

TMK md 216’da : “Eşlerden her biri, diğerinin her zaman mallarının envanterinin resmi senetle yapılmasını isteyebilir. Bu envanter, malların getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde yapılmışsa, aksi ispatlanmış olmadıkça bu envanterin doğru olduğu kabul edilir” hükmü konulmuştur. Keza yine TMK md 206 4.fıkrasında da: “Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, gelirleri, borçlan veya ortaklık mallan hakkında bilgi vermekten kaçınması” talep eden eş yönünden, mahkemeden olağanüstü mal rejimine geçme talebinde bulunması için haklı bir sebep olarak kabul edilmiştir. Görüldüğü ü/ere, TMK nıın gerek 206 ve gerekse de 216. maddeleri açıkça; eşleri birbirlerine malları konusunda bilgi vermekle yükümlü kılmış vebu yükümün yerine getirilmemesinin. EMKR nin olağanüstü mal rejimine dönüştürülmesi için haklı bir sebep olabileceğini hükme bağlamıştır.

Öyleyse eşlerin, diğerinin talep etmesi halinde bu talep eden eşe, TMK md 216’da tanımlandığı şekilde: EMKR ne getirmiş olduğu mallarının cins ve miktarı ile bunları getirme tarihlerini belirleyen ve Noterlerce düzenlenmiş bir belge niteliğindeki envanterin sağlaması için yardım etmesi gerekmektedir. Diğer eşin, bu envanter yükümlülüğünü yerine getirmeyen eş hakkında; Aile Mahkemelerinin Kuruluş Kanunun 6. maddesi gereğince. Aile Mahkemesi Hakimden bu konuda olaya müdahalesini istemesi ya da olağanüstü mal rejimine geçilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. “EMKR. eşlerin karşılıklı güvenleri üzerine kurulmuş olan bir rejimdir. Bunun sonucu olarak eşlerin malvarlıklarını gizlemeleri, bunların durumları hakkında bilgi vermekten kaçınmalarına yer verilmemiştir.” Kuşkusuz ki eşler adi senetlerle de mallarının sahipliği konusunda deliller hazırlayabileceklerdir. Ancak bu adi senetlerin ispat gücü genel hükümlere göre değerlendirilebilir. Oysa; Envanter yoluyla sağlanacak ispat olanaklarının, resmi senet güçleri olduğu kuşkusuzdur. TMK nun 216. maddesinde belirtilen envanterin ispat gücü ve şuınulü daha kesin olacaktır1″. Nitekim envanter; eşler arasında olduğu kadar üçüncü kişiler yönünden de tasfiyede delil niteliğinde bulunmaktadır. Envanter hakkında ilerdeki bölümlerde daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

Eşlerin envanter düzenlemesi süreci meşakkatli bir süreçtir. Adana Boşanma Avukatlarından Av. Saim İncekaş bu süreçte engin bir deneyime sahiptir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 11:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.