Eşler Mal Paylaşımında Birbirlerine Karşı İyi Niyetli Olmalıdır

Eşler Mal Paylaşımında Birbirlerine Karşı İyi Niyetli Olmalıdır

TMK md. 229 : “Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir: Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.” hükmü konulmuştur.

Söz konusu madde hükmüyle; EMKR içinde eşlerin karşılıksız ve muvazaalı temlikleri yasaklamak suretiyle; onların birbirlerine karşı iyi niyetli ve dürüst davranmaları hususuna sağlanmasına çalışılmıştır. Keza yine; aynı amaçla TMK’nun 237. maddesinde de: “Artık Değere katılmada mal rejimi sözleşmeleriyle başka bir esas kabul edilebilir. Bu tür anlaşmalar, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı paylarını zedeleyemez.” kuralı konulmuştur. Bu hususların; eşlerin birbirlerine karşı sahip olması gereken iyi niyet kurallarına örnek olarak gösterilebilecek ilkelerden oldukları açıktır.

Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.