Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Dönüştürülmesi Dava Dilekçesi

Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Dönüştürülmesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

DAVA KONUSU

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR

  • Davalı ile X tarihinden beri evli bulunmaktayız. Mal rejimi sözleşmesi yapmadığımız için aramızda X tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.
  • Davalıya ait malvarlığı sorumsuz harcamaları yüzünden borca batık durumdadır. Davalının aktif malvarlığı borçlarını karşılamaya yetmeyecek durumdadır.
  • Açıkladığım haklı sebeple davalı ile aramızda mevcut olan edinilmiş mallara katılma rejiminin, mal ayrılığı rejimine  dönüşmesine karar verilmesi (TMK md 206) için dava açma gereği doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, banka kayıtları.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 206.

TALEP SONUCU                      : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davalı ile aramızda mevcut olan edinilmiş mallara katılma rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Av.

EKLİ BELGELER :

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Banka kayıtlan
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 10:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.