Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

01.01.2002 sonrası edinilen mallara ilişkin değer artış payı ve katılma alacağı davalarında ise ikili ayrım vardır. Mal rejiminin boşanma veya evliliğin iptali ile sona ermesi halinde TMK’nın 178.maddesi gereği zamanaşımının 1 yıl olduğu 8.HD tarafından
kabul edilmekte ve bu yönde uygulama yapılmaktadır.

TMK’ nın 178. maddesine göre evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Borçlar Kanunu’nun 125.maddesine ( 6098 s. Borçlar Kanunu 146.m.) göre kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.

01.01.2002 öncesi edinilen mallarla ilgili açılan katkı payı alacağına ilişkin davalarda tereddütsüz Borçlar Kanunu genel hükümlerine göre inceleme yapılacağından zamanaşımı 10 yıldır.

Ancak mal rejiminin diğer sebeplerle sona ermesi durumunda değer artış payı ve katılma alacağı davalarında da zamanaşımı 10 yıl olarak kabul edilmektedir (burada önemli olan davaya konu malın edinilme tarihi ile mal rejiminin sona erme sebebidir).

Son düzenleme tarihi 24 Mayıs 2020 23:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.