Eşler Arasında Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş – Mahkeme Kararı

Eşler Arasında Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş – Mahkeme Kararı

TMK nu. Olağanüstü Mal Rejime geçişe ilişkin olarak 206. maddesinde: “Haklı bir sebep varsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir” hükmünü koymuş ve 208. maddesinde de: “Mal ayrılığına geçişi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde hakim, eşlerden birinin isteği üzerine eski mal rejimine dönülmesine karar verebilir” kuralını getirmiştir. TMK nun 206. maddesinde düzenlenen Olağanüstü Mal Rejimi yine TMK nun 242 ve 243. maddelerinde düzenlenmiş olan Mal Ayrılığı Rejimi’ni ifade etmektedir. “Bu rejim her iki eşin ayrı malvarlığının oluşmasına, sorumluluklar bakımından da her bir eşin bireysel kalması ve hareket etmesine imkan tanır.

Tıpkı evli olmayan iki şahsın konumunu her iki eş de elde eder.” Bu bakımdan TMK da; Mal Ayrılığı Rejimi, eşlerin birbirlerinden malvarlığı yönünden herhangi bir şekilde zarara uğrama ihtimalinin belirmesi halinde uygulanabilecek olağanüstü bir önlem olarak korunmuştur. İşte böyle bir olasılığın ortaya çıkması halinde mahkemece, eşler arasındaki mevcut mal rejimi kaldırılarak onun yerine bu olağanüstü hal rejimi yürürlüğe konulabilir. Ancak TMK nun 208. maddesinde: “Mal ayrılığına geçişi gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde hakim, eşlerden birinin istemi üzerine eski mal rejimine dönülmesine karar verebilir” kuralını da getirmiştir. Bu nedenledir ki, kanuni gcrektirici sebeplerle mal ayrılığına dönüştürülen eski mal rejimi eğer EMKR şeklinde idiyse: 208. maddenin uygulanmasıyla Mal Ayrılığından eski rejime dönüş halinde; artık bu EMKR’nin başlangıç tarihinin; mahkemenin dönüşüme ilişkin kararının tarihi olacağı kuşkusuzdur ‘.

Olağanüstü mal rejimine geçiş talebi uzmanlık gerektiren bir konudur.Bu konuda mutlaka Adana Boşanma Avukatı Av. Saim İncekaş ile süreci takip etmeniz önerilir.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.