Eşler Arasında Envanter Düzenleme Davası

Son Güncelleme Tarihi

TMK md. 216 : “Eşlerden her biri, diğerinden her zaman mallarının envanterinin resmi senetle yapılmasını isteyebilir. Bu envanter, malların getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde yapılmışsa, aksi ispatlanmış olmadıkça bu envanterin doğru olduğu kabul edilir.” hükmünü koymuş olmakla: eş veya mirasçılarının her biri her zaman envanter tanzimini sağlamak için diğer eş veya mirasçıları aleyhine Aile Mahkemesine başvurarak hakkına sahip bulunacaklardır.

Envanter tanziminde yetkili mahkemenin, davalıların yerleşim yeri mahkemesi olduğu açıktır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.