Eşler Arasında Borcun Ödenmesi İçin Süre Talebi

Eşler Arasında Borcun Ödenmesi İçin Süre Talebi

TMK nun 217. maddesine göre: “Mal rejimi, eşler arasındaki borçların muaccel olmalarını önlemez. Bununla beraber bir borcun yerine getirilmesi, borçlu eşi evlilik birliğini tehlikeye düşürecek derecede önemli güçlüklere sokacaksa, bu eş ödeme için süre isteyebilir. Durum ve koşullar gerektiriyorsa, hakim istemde bulunan eşi güvence göstermekle yükümlü tutar.”

Davacının borçlu ve davalısının da alacaklı ya da onun mirasçıları olduğu bu davada da görev, davalı eşin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesinindir.

DAP ve Katılım Alacağının Ödenmesinde Süre Talebi Davası

TMK nun 239/2 maddesinde düzenlenen husus da; daha önce incelenen TMK nun 217. maddesinden kaynaklanan süre talebine benzer. Bu maddeyle kanun; borç ödenmesine süre verilmesine ilişkin ikinci bir erteleme olanağı düzenlemiştir. TMK nun 239/2 maddesine göre: “Katılma alacağının ve değer artış payının derhal ödenmesi kendisi için ciddi güçlükler doğuracaksa, borçlu eş ödemelerin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir. Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.”

Mezkur davada da; borçlu eş ya da mirasçıları davacı durumunda olacaktır. Alacalı eş ya da mirasçılarının ise davalı durumunda bulunacakları ortadadır. Bu davada da görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olacağı kuşkusuzdur. Ancak mezkur dava ve talebin KAP ve KA ya ilişkin bulunması sebebiyle, bu uyuşmazlıkta yetkinin tasfiyeyi yapan mahkeme de olduğu açıktır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 17:39

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.